Arbeidsrett

Fiskeridirektoratet felt for å ha diskriminert jurist – må ut med 50 000 kr

I mai skrev Aftenposten historien om Sonja Westhof og Fiskeridirektoratet. Westhof begynte i direktoratet som jurist tilbake i 2021. Hun…

I fjor døde 26 arbeidstakere på jobb i Norge – slik forholder du deg til dødsfall på arbeidsplassen

Ferske tall fra Arbeidstilsynet teller 26 arbeidsskadedødsfall i det landbaserte arbeidslivet i Norge i 2023. Bare én av disse var kvinne.…

Ytringsfrihet på arbeidsplassen – tid for endring?

Kultur- og likestillingsminister har nylig oppfordret til løpende debatt om hvordan vi kan opprettholde og videreutvikle den offentlige…

Fikk arbeidsrettsadvokater en førjulsgave fra Høyesterett?

Like før jul, den 21. desember, avsa Høyesterett dom i den såkalte varslingssaken. Saken gjaldt spørsmålet om en e-post fra en tillitsvalgt…

Nytt år betyr endringer i arbeidsmiljøloven

For både de som skiftet beite på nyåret, og de som går tilbake til sin gamle jobb etter jul, er det kommet til flere viktige endringer som…

Individuell og kollektiv arbeidsrett

Hva er forskjellen på Individuell og kollektiv arbeidsrett?

Individuell og kollektiv arbeidsrett dekker forskjellige aspekter av arbeidsforhold.

Innleie

Innleie fra bemanningsbyråer – nye regler fra 1. april 2023

Innleie av ansatte eller kjøp av tjenester er aktuelle temaer etter innstramningene mot bemanningsforetakene fra 1. april 2023.

Sluttpakke og skatt: Disse ytelsene får du skattefritt i sluttpakken

En sluttpakke består både av økonomiske og ikke-økonomiske elementer. I denne artikkelen ser vi på hvordan deler av sluttpakken kan gjøres…

Drøftelsesmøte

Drøftelsesmøte før oppsigelse og avskjed

Drøftelsesmøte etter arbeidsmiljøloven: En arbeidsgiver som vurderer å foreta oppsigelse eller avskjed av en arbeidstaker, plikter å…

oppsigelse sykdom

Oppsigelse ved sykdom

De aller fleste av oss opplever fra tid til annen at man ikke er i stand til å gå på arbeid grunnet sykdom. Det er også stor enighet om at…

forhandlingsmøte

Forhandlingsmøte ved oppsigelse

Forhandlingsmøte etter arbeidsmiljøloven er et formelt og viktig møte som inngår som en sentral del av oppsigelsesprosessen. Etter loven er…

utvelgelseskretser

Utvelgelseskrets ved nedbemanning: ny dom fra Høyesterett

Utvelgelseskrets er temaet i en fersk avgjørelse fra Høyesterett. Spørsmålet i saken var om en butikkkjede hadde lov til å kun vurdere…

Hva er forskjellen på oppsigelse og avskjed?

Oppsigelse og avskjed er betegnelser på forskjellige måter å avslutte et arbeidsforhold på. Det er lett å blande begrepene - og viktig å…

advarsel til ansatt

Advarsel i arbeidsforhold (Video og eksempel på advarsel)

Har du kontroll på hvilke regler som gjelder når arbeidsgiver ønsker å gi en advarsel til arbeidstaker? I denne videoen gjennomgår vi…

Opphørstidspunkt og Fratredelsestidspunkt

Fastsettelse av opphørstidspunkt og fratredelsestidspunkt kan både ha stor praktisk og økonomisk betydning for partene. Blant annet vil…

Midlertidig ansettelse

Nye regler om midlertidig ansettelse fra 1. juli 2015

Midlertidige ansettelser representerer unntak fra hovedregelen om at alle arbeidstakere skal ansettes fast. Fra 1.7. 2015 ble det åpnet for…

referat / protokoll fra drøftelsesmøte

Slik utformer du referat fra drøftelsesmøte

Drøftelsesmøter etter arbeidsmiljøloven bør alltid dokumenteres med et referat eller en protokoll. I denne artikkelen skal vi se kort på…

Arcus-sjefer krevde bonus – tapte og måtte betale sakskostnader

To ansatte i Arcus mente å ha krav på bonus, og gikk til sak. Det fremgikk av arbeidsavtalene at arbeidsgiver hadde ensidig adgang til å…

underslag

Underslag som avskjedsgrunn

Avskjed er en vanlig reaksjon ved underslag. Samtidig er det strenge krav til bevis for at en avskjed skal aksepteres av domstolene. Her…

Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse er et unntak fra hovedreglen om at alle skal ansettes i fast stilling. I denne artikkelen ser vi nærmere på når…

Nedbemanning guide

Nedbemanning – en innføring med sjekkliste og tips for en ryddig nedbemanning

Nedbemanning er til tider helt nødvendig for at virksomheter skal overleve, og er da selvsagt et lovlig virkemiddel for bedriften. Men også…

sykdom i ferien

Syk i ferien? Nå kommer det endringer i reglene om rett til utsatt ferie!

Det er første dag i ferien, og du kjenner feberen og hodepinen komme sigende. Noen timer senere skjønner du at det bare er å utsette…

tips for sluttpakker

10 tips ved forhandling av sluttpakke

Sluttpakker har lenge vært et effektivt og populært virkemiddel i forbindelse med avslutning av arbeidsforhold. I denne artikkelen vil du…

Kjettinger på glatt vei med is

Sjåfør på søppelbil sagt opp på grunn av dårlig kjettingbruk – tapte i to instanser

En renovatør var vinteren 2012 ute på oppdrag på Grefsen i Oslo. Det hadde snødd og var glatt. Under henting av avfall skled…

oppsigelse ved sykdom

Arbeidsmiljøloven § 15-8

Arbeidsmiljøloven § 15-8 er den sentrale bestemmelse om stillingsvern ved sykdom. Bestemmelsen oppstiller forbud mot oppsigelse som skyldes…

Fristilling

Fristilling

Fristilling er et begrep som fra tid til annen dukker opp i forbindelse med omorganisering og nedbemanning.

Mal for avskjed

Mal for avskjed i arbeidsforhold

Avskjed av arbeidstaker skal skje ved formelt gyldig avskjedsbrev. Selve avskjedsbrevet skal fylle de samme formkravene som en oppsigelse.…

ulykke

48 døde i arbeidsulykker i 2013

Antall dødsulykker på norske arbeidsplasser øker. I 2013 ble det det registrert 48 arbeidsskadedødsfall i landbasert arbeidsliv. Til…

Ville ikke gi opp hjemmekontoret – fikk avskjed

En IT-ingeniør fikk redusert bruk av hjemmekontor ved en endringsoppsigelse, men aksepterte ikke dette. Han ble gitt avskjed, og gikk til…

dommerklubbe - rettspraksis

Oppsagt personalsjef tapte tvist om usaklig oppsigelse

En personalsjef gikk til søksmål mot arbeidsgiver etter å ha fått oppsigelse grunnet omstilling av virksomheten. Arbeidstakeren tapte i to…

Gravides oppsigelsesvern

Usaklig oppsigelse

Det er mange årsaker til at en oppsigelse kan anses å være usaklig. Når foreligger det usaklig oppsigelse - og hvordan angriper man…

Oppsigelse i prøvetid

Oppsigelse i prøvetid

I prøvetiden er det en lavere terskel for å foreta oppsigelse. Det er likevel ikke fritt frem. Her gjennomgås reglene for oppsigelse i…

avskjed

Avskjed