Arbeidsgivers styringsrett er et helt sentralt begrep innen arbeidsretten. Styringsretten handler om makten i arbeidsforholdet – altså om hvem som bestemmer. For både arbeidsgivere og ansatte er det derfor viktig å vite hva som menes med arbeidsgiver styringsrett.

 

Denne tegnefilmen forklarer deg hva som menes med arbeidsgivers styringsrett på bare 3 minutter!

 

 

 

 

[box type=»info» size=»large» style=»rounded»]Vil du lære juss på en enkel måte? På Juridisk ABC Podcast lærer noen av landets beste advokater og jurister deg reglene innen arbeidsrett, eiendomsrett, familierett og næringslivsjuss. Klikk her for å lese mer![/box]

 

 

Vi tror at det aldri har vært så enkelt å lære juss som med denne videoen. Hva synes du? Skal vi lage flere slike filmer? om hva?

Legg gjerne inn en kommentar under!

 

 


 

Her er manuset fra videoen:

Arbeidsgivers styringsrett:

 

Arbeidsgiver styringsrett er et helt sentralt begrep innen arbeidsretten, som alle arbeidsgiver – og alle bevisste arbeidstakere – bør kjenne til. 

For å forstå hva som ligger i arbeidsgivers styringsrett, kan det være greit å begynne med å se på hva som danner grunnlaget for arbeidsforholdet.
Det er arbeidsavtalen.
I tillegg finnes det en lang rekke lover og regler som gjelder for arbeidsgivere, og de fleste av disse er ufravikelige, det betyr at det er forbudt for arbeidsgiver å avtale eller praktisere vilkår som er dårligere enn det som følger av loven.
Arbeidsforholdet hviler altså på arbeidsavtelen og loven.
Og ut fra disse forutsetningene har Den tradisjonelle definisjonen på arbeidsgives styringsrett vært at
Arbeidsgiver har en rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet.
Det er ikke mine ord, men den tradisjonelle definisjonen som brukes blant annet av Høyesterett. La oss se mer helhetlig hvordan Høyesterett formulerte arbeidsgivers styringsrett i den såkalte Nøkkdommen fra 2000.
Her sa retten at
Arbeidsgiveren har i henhold til styringsretten rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet, men dette må skje innenfor rammen av det arbeidsforhold som er inngått.
Altså: arbeidsgiver har en styringsrett, men denne begrenses av rammene for det arbeidsforholdet som er inngått.
Og disse rammene er arbeidsavtalen og loven.
Eksempler på ting arbeidsgiver typisk kan gjøre som ledd i styringsretten er å lage skiftordninger, bestemme ruiner for vaktordninger, utseende på uniformer, fordeling av ferietid,
Så blir det store spørsmålet om hva hvis arbeidsgiver ønsker å gjøre noe som går ut over arbeidsavtalen. For eksempel å flytte en person fra de arbeidsoppgavene som opprinnelig ble avtalt, over til noe helt annet.
Svaret på dette er at arbeidsgiver i så fall må gå veien om en oppsigelse, og tilby arbeidstaker en ny stilling. Det forutsetter saklig grunnlag for oppsigelse, og korrekt prosess. Det er tema for en annen film.
I denne videoen har du altså lært at arbeidsgivers har en styrinsgrett, som begrenses av arbeidsavtalen og lovgivningen.
Til slutt tar vi definisjonen en gang til:
Arbeidsgiveren har i henhold til styringsretten rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet, men dette må skje innenfor rammen av det arbeidsforhold som er inngått.
 
Syntes du innholdet i denne videoen var interresant? For mer informasjon om arbeidsrett og andre temaer, se www.juridiskabc.no
Mitt navn er Eivind Arntsen, og jeg sier takk for at du så på denne videoen!