Individuell og kollektiv arbeidsrett

Hva er forskjellen på Individuell og kollektiv arbeidsrett?

Individuell og kollektiv arbeidsrett dekker forskjellige…


Innleie

Innleie fra bemanningsbyråer – nye regler fra 1. april 2023

Innleie av ansatte eller kjøp av tjenester er aktuelle…


Drøftelsesmøte

Drøftelsesmøte før oppsigelse og avskjed

Drøftelsesmøte etter arbeidsmiljøloven: En arbeidsgiver som…


forhandlingsmøte

Forhandlingsmøte ved oppsigelse

Forhandlingsmøte etter arbeidsmiljøloven er et formelt og…


utvelgelseskretser

Utvelgelseskrets ved nedbemanning: ny dom fra Høyesterett

Utvelgelseskrets er temaet i en fersk avgjørelse fra…


Hva er forskjellen på oppsigelse og avskjed?

Oppsigelse og avskjed er betegnelser på forskjellige måter…


advarsel til ansatt

Advarsel i arbeidsforhold (Video og eksempel på advarsel)

Har du kontroll på hvilke regler som gjelder når…