Har du kontroll på hvilke regler som gjelder når arbeidsgiver ønsker å gi en advarsel til arbeidstaker? I denne videoen gjennomgår vi reglene, og hva som bør være med i en advarsel.

 

 

 

 


Eksempel på skriftlig advarsel til ansatte

 

 

 

Arbeidstakers navn

Adresse)

Postnummer og poststed

 

 

 

Daro og sted

 

 

ADVARSEL

 

Vi viser til samtale med deg den xx.xx.2015, der vi gjennomgikk følgende forhold:

 

GI EN KONKRET BESKRIVELSE AV HVA ARBEIDSTAKER HAR GJORT SEG SKYLDIG I, F EKS GJENTATT FORSENTKOMMING.

 

ANGI TIDSPUNKT, STED OG BESKRIVELSE AV HENDELSEN, EVT VITNER ETC. POENGET ER Å VÆRE SÅ DETALJERT OG KONKRET SOM NØDVENDIG FOR Å IDENTIFISERE HENDELSEN

 

 

Som du ble informert om i møtet vil vi gi deg en skriftlig advarsel for forholdet.

 

Du får herved en skriftlig advarsel for forholdet. Vi vil med dette markere at din opptreden ikke anses akseptabel, og at det foreligger brudd på dine plikter som arbeidstaker.

Du instrueres derfor om at tilsvarende situasjoner ikke må gjenta seg.

 

Dersom du skulle gjøre deg skyldigere i ytterligere pliktbrudd vil dette kunne føre til mer alvorlige sanksjoner mot deg, herunder oppsigelse eller avskjed.

 

Nedenfor ber vi deg om å bekrefte at denne advarselen er lest og forstått, ved å påføre din signatur på ett eksemplar og umiddelbart returnere til undertegnende.

 

Advarselen vil etter dette bli oppbevart i din personalmappe så lenge vi anse det nødvendig.

 

 

 

 

Med hilsen

 

 

 

_____________________

Arbeidsgiver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advarselen er lest og forstått,

 

 

 

_____________________

Arbeidstakers navn

 

 


 

 

[box type=»info» size=»large» style=»rounded»]Det er ingen formelle krav om advarsel før oppsigelse eller avskjed, og det er heller ingen lovregulering av hvordan en avskjed skal utformes. Denne malen gir uansett et godt utgangspunkt for en saklig skriftlig advarsel til arbeidstaker. [/box]