Sluttpakke og skatt: Disse ytelsene får du skattefritt i sluttpakken

En sluttpakke består både av økonomiske og ikke-økonomiske elementer. I denne artikkelen ser vi på hvordan deler av…


0 Comments15 minutter

Drøftelsesmøte før oppsigelse og avskjed

Drøftelsesmøte etter arbeidsmiljøloven: En arbeidsgiver som vurderer å foreta oppsigelse eller avskjed av en…


0 Comments9 minutter

Ferie og feriepenger


0 Comments1 minutter

Oppsigelse ved sykdom

De aller fleste av oss opplever fra tid til annen at man ikke er i stand til å gå på arbeid grunnet sykdom. Det er også…


0 Comments7 minutter