Podkast

Sykefravær

Podcast: Sykefravær

Alle kan bli syke, og en arbeidstaker som er syk har et sterkt vern etter arbeidsmiljøloven. Men hvor lenge varer dette vernet? Må…

Podcast: Arbeidsrettslig compliance

Arbeidsrettslig compliance handler om regeletterlevelse i arbeidslivet. Denne podcasten er første gang begrepet er brukt i en publikasjon.……

Permittering podcast - advokat Margrethe meder

Podcast: Permittering – med advokat (H) Margrethe Meder

Permittering er dessverre igjen et aktuelt tema. Når arbeidsgiver må permittere er det viktig at prosessen skjer på en ryddig måte, både av…

Podcast: Verden er farlig – hva sier jussen hvis du blir skadet i en ulykke?

I dag skal vi inn på et dramatisk område i jussen. Vi har mange situasjoner i livet der folk skader seg. Det kan være i trafikken, på…

Ferie og feriepenger

Pesonvern på jobben

Personvern på arbeidsplassen

Cecilie Rønnevik lærer oss om e-postinnsyn, googling av ansatte, personalmapper og andre praktiske personalspørsmål.

Produktansvar

Produktansvar

Arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsgivers styringsrett – hvem har makten i arbeidsforholdet?

Podcast: Hvor mye kan arbeidsgiver egentlig bestemme over sine ansatte? Advokat Jan Fougner gir oss en introduskjon til et av det mest…

sivilombudsmannen

Din beskytter mot urett fra staten: Møt Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannen er gjest i Juridisk ABC Podcast. Lær om hvordan han kan hjelpe deg når staten svikter.

Allemannsretten - podcast med Marianne Reusch

Allemannsrett og friluftsjuss – med Marianne Reusch (podcast)

Allemannsretten gir regler om bruk av skog og mark, skiløyper og badestrender. I denne podcasten får du en innføring i allemannsretten,

Podcast sykepenger

E009 – Sykefravær og sykepenger (del 1) – med advokat Nicolay Skarning (podcast)

Juridisk ABC er podcasten som lærer deg kompliserte regler på en enkel måte. Denne uken snakker vi med advokat Nicolay Skarning om når…

Barnefordeling

Barnefordeling – Intervju med barnefordelingsadvokat Anne Tingstad (podcast)

Podcast: Hvilke regler gjelder for barnefordeling ved samlivsbrudd? Hvordan håndtere tvister om barna på en god måte?

tomtefeste

E007 – Tomtefeste med advokat Thomas Andersen (Podcast)

Få oversikt over reglene for tomtefeste i denne podcasten der advokat Thomas Andersen forklarer reglene for tomtefeste.

Advokatforeningen

Advokatforeningens Merete Smith om smart bruk av advokater og hvordan advokatforeningen bidrar i samfunnet

Hva bør du tenke på før du kontakter advokat? Hvilke krav kan du stille til advokaten? Hva arbeider Advokatforeningen med, og hvilke gratis…

Jurdisk abc podcast

Prøv vår helt nye podcastspiller!

Som et av de aller første nettstedene i verden har vi fått tilgang til den nye avspilleren "smartpodcastplayer".

Midlertidig ansettelse podcast

E003 – Arbeidsrett: Midlertidige ansettelser – intervju med Nicolay Skarning

Midlertidige ansettelsesforhold er et unntak fra hovedregelen om at alle ansettelser skal være faste. Advokat Nicolay Skarning har skrevet…

E002 – Kjøp av eiendom i Spania – intervju med advokat Einar Askvig (podcast)

Den norske adovkaten Einar Askvig, med eget advokatkontor i Spania forklarer reglene for kjøp av eiendom i Spania.

E001 – Eiendomsrett: Kjøp av bolig (podcast)

Podcast: Hvilke rettigheter har du ved kjøp av brukt bolig? Og hva gjør du hvis boligen viser seg å ha mangler. Advokat Christina Moestue…

Jurdisk abc podcast

Om en uke lanserer vi Juridisk ABC PODCAST!

Neste uke lanseres Norges første juss-podcast! I disse dager spiller vi inn episoder til en helt ny podcast som selvfølgelig vil hete…