Alle kan bli syke, og en arbeidstaker som er syk har et sterkt vern etter arbeidsmiljøloven. Men hvor lenge varer dette vernet? Må arbeidsgiver akseptere at den ansatte er borte i flere år? Og hva hvis den ansatte har omfattende og hyppig sykefravær over lang tid – kan dette gi grunnlag for oppsigelse?

I denne episoden har Eivind Arntsen besøk av kollega Åste Sandsberg fra Advokatfirmaet Varder. Åste jobber mye med sykefraværsproblematikk, og har skrevet avhandling om temaet.

Dette er en episode der du får gjennomgang av reglene, eksempler på dommer og gode råd for hvordan du skal håndtere de vanskelige sykefraværsakene.