Hva bør du tenke på før du kontakter advokat? Hvilke krav kan du stille til advokaten? Hva arbeider Advokatforeningen med, og hvilke gratis tilbud gir foreningen til publikum og samfunnet?

Merethe Smith er generalsekretær i Advokatforeningen, som organiserer 90 % av norske advokater. I denne episoden er Merete vår gjest i studio, og hun forteller om Advokatforeningens arbeide og deres mange gratis tjenester til publikum. Merete gir konkrete råd om når du bør bruke advokat og hvordan du kan unngå en stor advokatregning. Episoden er fullastet med nyttig informasjon og gode råd, og bør høres av alle som har behov for juridisk bistand, eller ønsker å vite mer om hvordan advokatbransjen fungerer.

Hør podcasten her, eller last den ned fra iTunes.

 

Relevante lenker fra podcasten:

 

Advokatforeningens nettsider

Generell informasjon om foreningen og dens arbeide, inkludert krav som stilles til advokater

 

Advokatenhjelperdeg.no

Publikumstjeneste med faginformasjon og egen juridisk «risikotest»

 

Rettellergalt.no

Advokatforeningens tilbud til ungdomsskoler, der man får mulighet til å lære med om rettsprosesser gjennom en fiktiv rettssak som spilles ut av elevene.