I denne podcasten intervjuer vi advokat Thomas Andersen om reglene for tomtefeste.

 

Tomtefeste er en relativt vanlig eierform for eiendom i Norge. Siden tomtefeste dreier seg om retten til grunnen der hus og hytter står, dreier det seg om store verdier. Konflikter kan oppstå både med tanke på regulering av leiesum og dersom fester ønsker å overta (løse inn eiendommen.)

I denne podcasten ser vi nærmere på alle de sentrale tomtefestereglene, samt hva som er status etter at  Den europeiske menneskerettsdomstol i 2012 kom til at en bestemmelse i tomtefesteloven var i strid med menneskerettighetene.

Gjest i studio er advokat Thomas Andersen, som nylig har avsluttet arbeidet med en kommentarutgave til tomtefesteloven.

 

For å høre podcasten har du flere alternativer:

 

1. Du kan bruke avspilleren under på denne siden, og høre podcasten direkte i nettleseren (skru på lyden på pc´en eller mobilen du bruker og trykk på play-ikonet!

2. Du kan gå til Apple Itunes ved å klikke på denne lenken. På Itunes kan du laste ned denne og andre podcaster og lagre disse til iPhone, iPod etc.

3. Du kan bruke nettjenesten Stitcher Radio der du finner Juridisk ABC ved å følge denne lenken. 

 

Vi anbefaler au bruker iTunes eller Sticher radio, og at dy husker å