Når du bygger bolig, eller kjøper en bolig som er under oppføring, er det mye å passe på.

Valg av leverandør, utforming av kontrakt, gjennomføring av byggeprosess: Mange forhold kan skape problemer.

Siden det er snakk om store økonomiske verdier, i tillegg til at det er viktig å få tatt den nye leiligheten, huset eller hytta i bruk, er det viktig for forbrukeren at alt går smertefritt – både praktisk og juridisk.

Advokat Peter Grape har arbeidet mye med entreprisesaker. Under finner du 7 tips fra advokat Grape som dekker noen av de vanligste problemstillingene og fellene som kan dukke opp i forbindelse med byggesaker.

 

  1. Gjør deg godt kjent med kontrakten og leverandørens ytelsesbeskrivelse
  2. Sjekk leverandørens referanser, og kredittverdighet
  3. Dersom du ikke selv er bygningskyndig, bør du engasjere en rådgiver til å følge byggearbeidene
  4. Kontrakten må inneholde en dato for ferdigstillelse
  5. Dersom du selv skal stå for prosjekteringen ved at du engasjerer arkitekt, bør du vurdere å transportere denne kontrakten til leverandøren
  6. Ha med en bygningskyndig på overtakelsesforretningen og ettårsbefaring
  7. Sørg alltid for å holde tilbake så mye av kjøpesummen at dette minst dekker dine krav mot leverandøren

 

Bustadoppføringsloven gir både forbruker og entreprenør rettigheter og plikter

advokat-tips-150xVisste du at det finnes en egen lov som beskytter forbrukere som bygger bolig, eller kjøper en bolig som er under bygging? Bustadoppføringslova pålegger entreprenøren mange plikter – men også rettigheter. Det samme gjelder for forbrukeren. Det er viktig å kjenne loven for å vite hvor man står.

Vi har laget en introduksjon til bustadoppføringslova som du finner her: Bustadsoppføringslova på 1-2-3

Se også nettsiden www.bustadoppforingslova.no der det finnes mer detaljert informasjon om mange av bestemmelsen i loven.

 

Advokathjelp ved eiendomstvister

Brækhus Advokatfirma i Oslo har drevet advokatvirksomhet med fokus på eiendomsrett i over 150 år. Vi bistår løpende både entreprenører og boligkjøpere i alle former for entreprisesaker. Trenger du advokathjelp kan du ringe oss på telefon (+47) 21 37 80 00.

Du kan også fylle ut skjemaet du finner til høyre på denne siden.