Den nye boligen ser perfekt ut i salgsprospektet, der pene og vellykkede familier smiler i et nytt, luftig og lyst hjem med danske designermøbler og Tesla i garasjen.

Selv om det er en fantastisk følelse å flytte inn i et helt nytt hus eller en ny leilighet, er det dessverre som regel mange hindre som skal forseres på veien.

I denne korte artikkelen gir vi deg 5 tips om noen av de mest grunnleggende tingene du bør kjenne til når du kjøper nyoppført bolig.

Det er en egen lov som beskytter kjøpere av bolig som ikke er ferdigstilt på kjøpstidspunktet. Loven heter bustadoppføringslova, og gir deg omfattende rettigheter.

1. Ikke glem å spesifisere vilkårene for dagmulkt! Du har krav på dagmulkt ved entreprenørens forsinkelse ved kjøp av bolig under oppføring. Dette løses best ved å kontraktsfeste tidspunktet for kjøpers overtakelse. Dette bør være en eksakt overleveringsdato, eller et nøyaktig antall dager fra igangsettingstillatelsen er gitt.

2. Avklar tilleggsvederlag! Spørsmålet om deler av entreprenørens leveranse er en del av opprinnelig kontrakt, eller om entreprenøren har rett til tilleggs vederlag. Dette løses ved at entreprenørens leveransebeskrivelse er mest mulig komplett, og at det utarbeides en grundig tilvalgsliste som også inneholder priser og konsekvenser for fremdrift.

3. Husk å reklamere på mangler! Spørsmålet om selger har rett til å utbedre mangler ved boligen, eller om kjøper kan kreve prisavslag. Kjøper må reklamere innen rimelig tid, og som hovedregel skal kjøperen gi selger anledning til å utbedre. Dersom selger nekter for at det foreligger mangler, er selgers rett til utbedring tapt. Selgers krav om å få utbedre skal være ubetinget, og sørge for at balansen i kontrakten blir oppfylt.

4. Dokumenter grunnlaget for prisavslag! Spørsmålet om størrelsen på kjøpers krav på prisavslag mot selger som har levert mangelfull ytelse. Her har mange kjøpere for store forventninger. Prisavslaget skal normalt tilsvare utbedringskostnadene. Det er derfor viktig å få innhentet en grundig rapport, og husk at dersom beløpene ikke kan forsvares i retten er det risiko for at kjøper ikke blir tilkjent sakskostnader, eller må dekkes selgers.

5. Søk advokatbistand i tide! Dersom en tvist ikke løses i minnelighet, kan den måtte avgjøres i retten. Sørg for å velge en advokat med erfaring innen kjøp og salg av bolig, og du må forvente at en god advokat stiller kritiske spørsmål til egen klient. Det er bedre å få eventuelle ubehageligheter i egen sak avdekket på forhånd, i stedet for at dette kommer for en dag i retten. Husk at du i mange tilfeller kan få store deler av advokatkostnadene dekket gjennom rettshjelpsforsikringen din.

advokat-tips-150xHvis du vil ha mer informasjon om reglene som gjelder når du som forbruker kjøper nybygg, kan du se disse artiklene:

Bustadoppføringslova på 1-2-3  

Garanti fra entreprenør ved kjøp av nybygg

Se også nettstedet www.bustadoppforingslova.no for mer informasjon om regelverket