Høyesterett er 200 år i år 2015, og feiringen markeres blant annet med  foredrag og omvisning i Høyesteretts Hus onsdag 1. juli.

Det blir omvisninger av 30 minutters varighet kl. 11.15, kl. 12.30, kl. 14.00 og kl. 15.30.

Mellom omvisningene blir det foredrag på omkring 15 minutter.

Kl. 12.00 Høyesterettsjustitiarius Tore Schei – Høyesterett gjennom 200 år

Kl. 13.15 Høyesterettsdommer Toril M. Øie – Høyesterett som straffedomstol

Kl. 14.45 Høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen – Den internasjonale rettens innflytelse i Norge

Kl. 16.15 Høyesterettsdommer Steinar Tjomsland – Arbeidet som høyesterettsdommer

Les mer på Høyesterett nettsider.