Drøftelsesmøter etter arbeidsmiljøloven bør alltid dokumenteres med et referat eller en protokoll. I denne artikkelen skal vi se kort på hva som bør inngå i referatet fra drøftelsesmøtet.

Hvorfor er det viktig med et referat fra drøftelsesmøter?

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver gjennomfører drøftelse før det fattes beslutning om oppsigelse, men loven krever ikke mer enn at et slikt møte gjennomføres. Det er ikke noen formkrav til hverken innkalling til drøftelser, eller til referat. Likevel er det ikke tvil om at det er all grunn til at arbeidsgiver bør sørge for både skikkelig innkalling og etterfølgende dokumentasjon på at møtet er gjennomført.
Hvis det senere blir uenighet om arbeidsgiver gjennomførte drøftelser etter loven eller ikke, vil arbeidsgiver har bevisbyrden. Da er det viktig med skriftlig dokumentasjon på at slikt møte er gjennomført, når møtet var – og gjerne hva som ble tatt opp i møtet.

Innhold i referatet:

Følgende bør inngå i referatet:
  • Tittel som viser til at det er gjennomført «Drøftelsesmøte etter arbeidsmiljøloven § 15-1»
  • Sted, dato, tidspunkt for møtet (inkludert hvor lenge møtet varte)
  • Deltagere
  • Beskrivelse av bakgrunnen for at arbeidsgiver vurderer å avslutte arbeidsforholdet
  • Dokumentasjon som ble fremlagt
  • Arbeidsgivers synspunkter
  • Vurdering av annet passende arbeid (dersom dette er aktuelt)
  • Signatur fra alle deltagerne i møtet

– Referat eller protokoll fra drøftelsesmøte?

Over har vi brukt både betegnelsene referat fra drøftelsesmøte og protokoll fra drøftelsesmøte. Selv om dette i stor grad er overlappende uttrykk, og oppsettet stort sett vil være likt, vil et referat henvise til et mer utførlig dokument enn en protokoll. Der protokollen mer er en nøytral dokumentasjon på at drøftelsesmøtet er gjennomført, vil et referat også inneholde en gjengivelse av hva som konkret ble drøftet.
Spørsmålet blir da hva som er å foretrekke – kort protokoll eller et lengre referat?
Her er det rom for flere syn. Arbeidsgiver har ansvaret for at prosessen gjennomføres på en grundig og forsvarlig måte. Dette tilsier at det kan være hensiktsmessig å lage et mer omfattende referat fra drøftelsesmøtet. Skal man gjøre dette må man imidlertid passe på å få med alle temaene som ble diskutert i møtet. Hvis ikke kan man stå svakere dersom det i ettertid blir uenighet om hva som faktisk ble diskutert. Velger man et utfyllende referat bør man også helst skrive referatet før drøftelsesmøtet avsluttes. Hvis ikke vil det ofte bli etterfølgende diskusjoner om utformingen av referatet.
Se også disse artiklene innen arbeidsrett:
 

Trenger du mal for innkalling til drøftelsesmøte?

[box type=»download» size=»large» style=»rounded» border=»full»]Er du arbeidsgiver? Klikk her for å få tilsendt GRATIS MAL FOR INNKALLING TIL DRØFTELSESMØTE (Leveres i WORD-format) [/box]