Konkurranseklausuler og andre konkurransebegrensende regulerer når en arbeidsgiver kan nekte deg å ta jobb i en konkurrerende virksomhet, eller jobbe med kunder du hadde i en tidligere jobb.

Konkurranseklausuler, kundeklausuler og ikke-rekrutteringsklausuler er eksempler på konkurransebegrensende klausuler, som legger begrensninger på arbeidstakers mulighet til å drive virksomhet i konkurranse med nåværende eller tidligere arbeidsgiver. 

Mange arbeidstakere har slike klausuler i sine arbeidsavtaler, og disse klausulene har nå blitt regulert med et eget kapittel som setter begrensninger på når en arbeidsgiver kan påberope seg slike klausuler, samt arbeidstakers mulighet til å få økonomisk kompensasjon for å være underlagt konkurransebegrensninger.

Gjest i dag er advokat Alex Borch fra advokatfirmaet Hjort. Advokat Borch arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, avtalerett og prosesjons- og styreansvar, men har også bred erfaring innen andre rettsområder. Han har møterett for Høyesterett og omfattende prosedyreerfaring fra tingrett, lagmannsrett og voldgift.

Sammen med kollegaer i advokatfirmaet Hjort har Alex Borch vært forfatter og redaktør på et nytt omfattende verk med tittelen Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold. Boken kom ut på Universitetsforlaget høsten 2016.

Velkommen til nok en spennende og nyttig juss-podcast!

 


Slik hører du podcasten:

Alternativ 1: Klikk på play på spilleren under:


2. Lytt til Juridisk ABC på iTunes

Klikk her: Juridisk ABC på iTunes –


3. Finn podcasten på Overcast (klikk lenke)


4. Las ned via Stitcher

Klikk her for å finne podcasten på STITCHER