Hva gjør du hvis du opplever en urett fra forvaltningen eller staten? Når NAV, kommunen eller fylkeskommunen tar feil – eller kanskje rett og slett bruker alt for lang tid på å avgjøre en sak som er viktig for deg? – Visste du at Sivilombudsmannen er alle borgers beskytter når statsapparatet feiler? Og at du kan kontakte Sivilombudsmannen og få gratis hjelp?

Sivilombudsmannen oppgave er nemlig å kontrollere forvaltningen. Kontrollen utføres på grunnlag av klager fra borgerne om urett og feil som måtte være gjort av offentlig forvaltning. Ombudsmannen behandler klager som gjelder både statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning. Ombudsmannen kan også ta opp saker av eget tiltak.

I denne episoden har vi snakket med Sivilombudsmannen. Og da mener vi Sivilombudsmannen i egen person.

Aage Thor Falkanger er egentlig Høyesterettsdommer, men for denne stortingsperioden leder han Sivilombudsmannens kontor, der et korps av skarpskodde jurister arbeider med å kontrollere staten og forvaltningen. Sammen jobber de for å beskytte borgerne mot feil i statens mangslungne apparat. Altså for å beskytte og ivareta deg og meg.

Denne episoden er full av viktig informasjon alle norske borgere bør kjenne til. Den har også praktiske råd om hvordan du kan gå fram for å klage.

 

 

Slik hører du podcasten:

Alternativ 1: Klikk på «play» knappen på bildet / avspilleren under:

 

 

Alternativ 2. Last ned på iTunes (klikk her)

 

 

Alternativ 3. Finn oss på Stitcher Radio (klikk her)

 

 

 

Informasjon:

For mer informasjon om Sivilombudsmannen, gå til nettsidene: www.sivilombudsmannen.no

Du kan også ringe Grønt nummer: 800 800 39