I dag skal vi inn på et dramatisk område i jussen. Vi har mange situasjoner i livet der folk skader seg. Det kan være i trafikken, på arbeidsplassen eller hjemme. Folk kræsjer, noen faller ned fra et stillas, mens andre snubler i teppekanten. I slike sammenhenger går vi til et underområde i erstatningsretten der vi finner temaet personskader.

Nylig hadde jeg en prat med Thomas Wangen i Advokatfirmaet Halvorsen & Co på Lillestrøm. (Nei, alle advokater trenger ikke å jobbe i Oslo…) Han jobber med personskadesaker og har hatt møterett for Høyesterett i ti år.

Vi snakket litt generelt om erstatningsretten, og Thomas kunne fortelle om tre grunnregler for at du skal kunne få erstatning i etter norsk rett:

● Ansvarsgrunnlag. Du må kunne rette pekefingeren mot noen som skal betale erstatning.
● Årsakssammenheng. Altså mellom det som skjer, den skaden som opptrer og det økonomiske tapet.
● Økonomisk tap – du må ha hatt tapt penger nå eller framtiden

Noen av temaene vi snakker om i denne episoden:

  • Hva har arbeidsgivere plikt til i yrkesskadesaker? (24.12 ut i podcasten)
  • Hvordan vurderer vi årsakssammenhenger? (32.26 ut i podcasten)
  • Hvor mye vekt tillegges en erklæring fra en legespesialist? (46.10 ut i podcasten)
  • Hva er hjemmearbeidstap? (58.12 ut i podcasten)

 

Du finner episoden på iTunes, eller du kan lytte direkte her:

 

Informasjon om Thomas Wangen

Advokat Thomas Christian Wangen har jobbet i Advokatfirmaet Halvorsen & Co siden han var ferdigutdannet fra Universitetet i Oslo i 2002. Wangen har opparbeidet seg betydelig erfaring og kompetanse innen rettsområdet personskadeerstatning og leder firmaets avdeling innen dette rettsområdet. I tillegg til dette er han fast bostyrer innen konkurs ved Nedre Romerike tingrett, har bred erfaring med prosedyre for domstolene, samt alternativ tvisteløsning og forhandlinger. Wangen fikk i 2008 møterett for Høyesterett.

Les mer her https://www.halvorsenco.no/