I denne episoden av «Juridisk ABC», har vi gleden av å ønske velkommen til Jan-Erik Sverre og Mari Verling, forfattere av boken «Varsling: Praktisk håndbok om håndtering av varsler etter arbeidsmiljøloven og skipsarbeidsloven».

Denne episoden vil fokusere på den praktiske håndteringen av varsling i arbeidsmiljøet, et emne som er av stor betydning for både arbeidsgivere og arbeidstakere.

I denne episoden lærer du om relgene for varsling og hvordan varsler om kritikkverdige forhold i virksomheten bør håndteres, i tråd med arbeidsmiljøloven og skipsarbeidsloven. Vi diskuterer hva som karakteriserer et kritikkverdig forhold og hvilke plikter virksomheter har når det gjelder å etablere varslingsrutiner.

I tillegg ser vi på praktiske eksempler og for å gi deg et klarere bilde av hvordan teori anvendes i praksis. Jan-Erik og Mari vil dele sin ekspertise om hvordan arbeidstakere bør gå frem ved varsling, og vi vil se på steg-for-steg prosesser for effektiv håndtering av slike saker.

Videre får du innsikt i de vanligste utfordringene arbeidsgivere og HR-ansvarlige møter når de håndterer varsler, og hvordan man kan navigere disse utfordringene på en hensynsfull og lovlig måte.

Denne episoden av «Juridisk ABC» er essensiell for alle som arbeider med eller er interessert i varsling og juridiske aspekter ved arbeidslivet.