Hva er en usaklig oppsigelse? Og ikke minst, hva gjør du hvis du mottar en usaklig oppsigelse?

Arbeidsmiljøloven § 15-7 har en egen bestemmelsen om vern mot usaklig oppsigelse. Loven krever at arbeidsgiver må kunne dokumentere saklig grunn for at det ska være lovlig å si opp den ansatte.

usaklig oppsigelse
Når er en oppsigelse usaklig? Og hva gjør du hvis du har fått en usaklig oppsigelse?

Hvis arbeidsgiver ikke har – eller kan dokumentere – saklig grunn til å avslutte arbeidsforholdet, foreligger det usaklig oppsigelse. Da er hovedregelen at arbeidstakeren skal få beholde jobben i tillegg til at arbeidsgiver skal gi en økonomisk erstatning for de tap den oppsagte har lidt. I tillegg kan vedkommende få sn såkalt «tort og svie»-erstatning for belastningene vedkommende har hatt i forbindelse med oppsigelsen.

 

Når foreligger det usaklig oppsigelse?

Det er mange forhold som kan lede til art en oppsigelse ikke anses å være saklig. Her er noen eksempler på situasjoner der det kan foreligger usaklig oppsigelse.

Dette er bare noen eksempler på usaklige oppsigelsesgrunner. Etter vår erfaring skjer det alle mulige usaklige oppsigelser i Norge hver dag, og det er stor variasjon i faktum i de forskjellige oppsigelsessaken.

 

Oppsigelsesprosessen

I tillegg til at grunnlaget for oppsigelsen kan være usaklig, er det ofte mangler ved selve prosessen. For eksempel er det mange arbeidsgivere som ikke oppfyller den lovbestemte plikten til å gjennomføre drøftelsesmøte etter arbeidsmiljøloven § 15-1.

Manglende drøftelser medfører ikke automatisk at det foreligger usaklig oppsigelse, men slike grove mangler ved prosessen er et sterkt signal om at arbeidsgivers saksbehandling ikke har vært betryggende, noe som øker kravene til arbeidsgiver om å bevise at oppsigelsesgrunnlaget var korrekt. I praksis ser man at domstolene behandler arbeidsgivere som ikke følger reglene strengt.

 

Oppsigelsesbrev som ikke fyller lovens krav

Selve oppsigelsesbrevet skal fylle visse formkrav. Dersom arbeidsgiver ikke har gitt et oppsigelsesbrev som fyller lovens krav medfører ikke det at oppsigelsen er usaklig, men at den er formugyldig. Resultatet er imidlertid omtrent det samme: arbeidstaker kan i begge tilfeller kreve å beholde stillingen, samt kreve erstatning.

 

 

Hva gjør du hvis du mener at oppsigelsen er usaklig?

I oppsigelsesbrevet skal du få informasjon om at du kan kreve forhandlingsmøte med arbeidsgiver. Mener du at oppsigelsen er urimelig, bør du kreve forhandlingsmøte. I dette møtet kan du ha med deg advokat eller annen rådgiver. Du bør ha med deg en person med omfattende erfaring fra slike prosesser, samt med spisskompetanse på området. Vi mener selvsagt at det beste er å ha med en dyktig arbeidsrettsadvokat i forhandlingsmøtet. Forhandlingene kan være kompliserte og krevende, og da må man ha den nødvendige kunnskapen for å ivareta arbeidstaker best mulig.

 


 

 

Advokatbistand ved usaklig oppsigelse

Trenger du bistand i forbindelse med en usaklig oppsigelse? Skal du si opp en ansatt og har behov for å sikre at prosessen går riktig for seg?

Våre advokater arbeider daglig med slike problemstillinger, og er spesialiserte på arbeidsrettens regler og krav.

Vi bistår både privatpersoner og offentlige og private arbeidsgivere i alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

Fyll ut skjemaet til høyre på siden, så tar våre advokater kontakt med deg i løpet av kort tid.

Du kan også ringe Brækhus Advokatfirma i Oslo på telefon 21 37 80 00

Les mer om våre advokater på denne siden.