Har du et AS, der du vurderer å velge bort revisor? Se hvem som kan droppe revisjon og hvordan du sier opp revisoren gjennom fravalg av revisjon.

revisjoni i aksjelsekap - fravalg av revisor
Dersom selskapet ikke ser det hensiktsmessig å ha revisor, kan mindre aksjeselskaper nå velge å fjerne revisoren.

Fravalg av revisjon

Å avslutte revisjon av aksjeselskap kalles fravalg av revisjon.

Muligheten til å velge bort revisjon i AS har vært en del av oppmykningen av aksjeloven de siste årene, noe som har bidratt til å å gjøre aksjeselskapet til det foretrukne valg også for mindre selskaper.

For mindre aksjeselskaper, med liten aktivitet, kan det være bortkastede penger å gjennom en standardrevisjon som egentlig ikke tilfører selskapet annet enn en kostnad. Spesielt gjelder dette der man allerede har en dyktig regnskapsfører som gir selskapet god kontroll på driften og den rådgivning som er nødvendig for utarbeidelse av et korrekt regnskap.

 

Hvem kan beslutte fravalg av revisor?

Aksjeloven § 7-6 sier at:

Generalforsamlingen kan med flertall som for vedtektsendring gi styret fullmakt til å treffe beslutning om at selskapets årsregnskaper ikke skal revideres etter revisorloven dersom
1. driftsinntektene av den samlede virksomheten er mindre enn fem millioner kroner,
2. selskapets balansesum er mindre enn 20 millioner kroner, og
3. gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger ti årsverk.

Hvis selskapet er morselskap i et konsern, kan ikke fravalg om revisjon besluttes, jfr aksjeloven § 2-1 (5).

 

Skal du melde fravalg av revisjon til Foretaksregisteret i år?

Melding om fravalg av revisjon må være registrert i Foretaksregisteret innen utgangen av 2013, hvis årsregnskapet for 2013 ikke skal revideres.

Det er viktig at foretakene følger korrekt fremgangsmåte og at riktige vedlegg følger meldingen. Selve meldingen bør du sende inn  elektronisk via Samordnet registermelding i Altinn.

Sammen med meldingen må følgende vedlegg lastes opp:

  • Protokoll fra generalforsamling
  • Protokoll fra styremøte

Husk at for at du skal kunne bruke elektronisk registrering via Altinn, må du ha rettigheter til å laste opp vedlegg og signere meldingen elektronisk i Altinn.

Det anbefales å være tidlig ute:

– Elektroniske meldinger innsendt innen 10. desember vil vi gjøre vårt ytterste for å få behandlet før årsskiftet, sier underdirektør Øyvind Vågan i Foretaksregisteret.

 


 

Kilde : www.brreg.no