Arbeidstilsynet har nå laget en egen nettside som skal hjelpe nystartede bedrifter med å oppfylle alle de arbeidsrettslige krav.

Når man starter ny virksomhet er det mye å sette seg inn. Regelverk for selskaprettslige forhold, regnskap, skatt og moms er helt grunnleggende reguleringer der man raskt må skaffe seg oversikt over reglene.

Erfaringsmessig er det mange nystartede bedrifter som tar litt for lett på de arbeidsrettslige forpliktelsene. Dersom man for eksempel slurver med formalitetene ved ansettelse av en arbeidstaker, ikke følger opp vedkommende på en forsvarlig måte, avslutter arbeidsforholdet på ulovlig måte, kan konsekvensene for virksomheten bli store. Arbeidsrettssaker er ressurskrevende både med tanke på intern tid og konflikter, samt kostnader til advokater. I verste fall kan man tape en arbeidsrettssak i retten noe som kan true hele virksomheten dersom erstatningene blir høy (kan komme opp i millionbeløp).Arbeidstilsynet

For å hjelpe nystartede virksomheter med å komme i gang med gode rutiner for det arbeidsrettslige arbeidet, har Arbeidstilsynet laget en egen nettside for ferske arbeidsgivere – http://www.arbeidstilsynet.no/ny

Målgruppen for siden er virksomheter som har drevet i mellom 0-3 år.

For uten arbeidstilsynets nettsider, anbefaler vi selvsagt vår egen nettside om arbeidsrettslige temaer: www.arbeidsrettsadvokaten.no , som har praktiske artikler innenfor alle de sentrale arbeidsrettslige områdene.