Hva gjør du når du opplever å få en oppsigelse? Her er 5 gode råd fra arbeidsrettsadvokaten.

Advokat Eivind Arntsen har jobbet med mange oppsigelser gjennom årene. Her er de viktigste rådene i forhold for hvordan du bør håndtere en oppsigelse.

oppsigelse
Oppsigelser rammer som regel hardt. Prøv å forholde deg rolig, og vurder situasjonen. Snakk med noen du stoler på, eller en advokat som kan hjelpe deg videre.

 

1. Forhold deg rolig

En oppsigelse kan ofte komme overraskende, og det er helt normalt ar man kan ha problemer med å tenke klart. Samtidig er det min erfaring at det er en klar fordel om den oppsagte klarer å forholde seg rolig i prosessen. Man slipper at det sies eller gjøres uheldige ting, og med en rasjonell tilnærming er det enklere å legge grunnlaget for en konstgruktiv løsning på situasjonen.

 

2. Snakk med noen du stoler på

Noe av det viktigste å gjøre når du akkurat har fått vite at du er sagt opp, eller står i fare for å sies opp, er å snakke med noen du stoler på. Familie, venner eller kollegaer kan være gode støttespiller, som kan hjelpe deg med å se situasjonen klarere. Du bør ikke foreta vurderinger av hvordan du skal håndterer en så alvorlig hendelse alene. Noen kan få god hjelp i å diskutere oppsigelsessituasjonen med andre på arbeidsplassen. Men skal du diskutere oppsigelsen med en kollega, må du være 100 % sikker på at vedkommende er til å stole på, og ikke bringer det du formidler videre. Det sikreste er å snakke med en god venn eller familie. Bruk god tid på å diskutere og vurdere situasjonen. Har du forståelse for hvorfor du bel sagt opp? Har arbeidsgiver vært urimelig? Hva vil skje for deg fremover? Bør du vurdere å gå videre med saken?

 

3. Skaff deg oversikt over reglene

Ble du kalt inn til drøftelsesmøte, slik arbeidsmiljøloven krever? Har arbeidsgiver dokumentert at det foreligger saklig grunn for oppsigelse? Er du vernet av noen av spesialbestemmelsene i loven, for eksempel stillingsvernet ved sykdom? Har arbeidsgiver oppfylt formkravene til selve oppsigelsesbrevet?

Du finner artikler mye informasjon om arbeidsrett og oppsigelse Internt. Vi ha lagt ut en del her på Juridisk ABC, samt at det er mer utfyllende arbeidsrettsartikler på www.arbeidsrettsadvokaten.no

 

4. Samle dokumentasjon

Finnes det eposter, brev, eller annen dokumentasjon som kan hjelpe deg med å dokumentere forhold som styrker din sak? Begynn å samle disse – de kan ha stor verdi. Hvis arbeidsgiver opptrer usaklig og krenkende, bør du notere ned det som sies og gjøres på et trygt sted.

 

5. Få en advokat til å vurdere din situasjon

En advokat med særlige kunnskaper om arbeidsrett og oppsigelse kan hjelpe deg med å vurdere din sak, og bistå i videre rådgivning. Det første som da vil skje, er normalt at det gjennomføres et forhandlingsmøte. Avhengig av hva som er situasjonen i din sak kan advokaten  hjelpe deg med å få forhandlet frem en sluttpakke som sikrer deg videre, eller gå videre med saken med søksmål dersom forhandlingene ikke fører frem. Erfaringsmessig blir de fleste arbeidstvister løst gjennom forhandlinger, så dette bør alltid vurderes.