En skilsmisse er ofte en tung og belastende prosess. Det er mange ting å tenke på, og noen beslutninger kan få store og uopprettelige konsekvenser. De økonomiske disposisjonene kan enten sikre eller ødelegge grunnlaget for din videre privatøkonomi. Her får du skilsmisseadvokatens viktigste råd for skilsmisseoppgjøret.

Advokatens råd ved skilsmisse

Gode råd ved: Skifteoppgjør ved skilsmisse

 

  1. Ikke bland sammen det økonomiske oppgjøret med fordelingen av barn. Barn er ikke en eiendel – barnefordeling handler om barnets beste.
  2. Tenk igjennom om du har mottatt arv eller gaver før eller under ekteskapet, dette kan ha stor betydning på skifteoppgjøret
  3. Husk at du kan kreve husleie hvis du flytter ut av fellesboligen
  4. Vær romslig, men husk at man ofte angrer etter noen år dersom man har vært altfor grei Hold orden på hvilke utgifter du har etter samlivsbruddet, ta vare på kvitteringer
  5. Gi hverandre innsyn i konti og selvangivelser
  6. Søk om separasjon, du må ha separasjonsbevilling for å ha rett til mange typer støtte og ytelser
  7. Er dere usikre på hvilke rettigheter dere har kan det være nyttig å få bistand fra en nøytral tredjeperson som kan bistå dere begge, for eksempel en advokat som kan bruke et par  timer på å gi dere informasjon, og lage en skifteskisse. En slik konsultasjon kan spare dere for både kostnader og frustrasjoner
  8. Få gjerne en vurdering fra en advokat før du inngår en endelig skifteavtale, det vil kunne spare deg for store tap

 

Kilde: Familierettsadvokaten.no