Barnefordeling: Er 50/50 på barnas bekostning?

50-50 løsninger blir stadig vanligere ved barnefordeling. Hva ligger i disse løsningene og er de til barnets beste?


0 Comments7 minutter

Sakkyndige psykologer i barnefordelingssaker

De sakkyndige psykologene har stor innflytelse på prosessen og utfallet i barnefordelingssaker. I denne artikkelen…


0 Comments9 minutter

8 gode råd ved skilsmisse


0 Comments1 minutter