Antall dødsulykker på norske arbeidsplasser øker. I 2013 ble det det registrert 48 arbeidsskadedødsfall i landbasert arbeidsliv. Til sammenligning var det 37 dødsulykker på i 2012.

Nye tall fra Arbeidstilsynet viser en markant økning i arbeidsulykker med fatalt utfall.

Lik foregående år var det i 2013 også ulykker hvor flere personer omkom i en hendelse. Fem av arbeidsskadedødsfallene er registrert i forbindelse med terrorhandlingene ved Statoils gassanlegg i In Amenas i Algerie. To av arbeidsskadedødsfallene skjedde i forbindelse med at en bro under støping i Trondheim kollapset den 8. mai. Den ene omkomne arbeidet på anlegget og den andre kom kjørende i bil og ble klemt under brua.

Dystre tall
– Dette er dystre tall fordi vi ser en økning. Arbeidsulykker kan og skal forebygges. Folk skal ikke dø på jobb, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Etter en periode på 2000-tallet med nedgang i antall arbeidsskadedødsfall ser vi nå en økning de tre siste årene.
– Det ser ikke ut som om vi kan snakke om en nedgang eller utflating i antall arbeidsskadedødsfall i norsk arbeidsliv lenger. Arbeidstilsynet vil følge utviklingen nøye, sier Finboe Svendsen.

Forebygge
– Å ha god oversikt over hva som kan utgjøre en risiko på arbeidsplassen er viktig for å forebygge ulykker. For å iverksette gode tiltak og redusere risikoen, er det helt nødvendig å ha god kjennskap til hvilke farer som faktisk finnes. Derfor må alle arbeidsgivere gjøre en risikovurdering, sier Finboe Svendsen.

Færre utenlandske
De fleste av arbeidsskadedødsfallene skjedde i næringene bygg og anlegg, primærnæringene, bergverk og transport. Fire av de 48 som døde på jobb i 2013 var utenlandske statsborgere og det er en nedgang fra de foregående årene mot ni 2012 og ti i 2011. Av de fire utenlandske arbeidstakerne som omkom på jobb i 2013 var fra to fra Polen, en fra Burma og en fra Ukraina. De var ansatt i næringene bygg og anlegg, bergverksdrift og utvinning, omsetning og drift av fast eiendom og i tjenesteyting.

Går bak tallene
I løpet av våren kommer Arbeidstilsynet med en egen rapport med mer detaljert beskrivelse og analyse av ulykkene som førte til arbeidsskadedødsfall i 2013.

– Her går vi bak tallene og beskriver hendelsesforløpet bak hvert enkelt dødsfall. Dette gir viktig lærdom. Arbeidstilsynet legger vekt på å spre kunnskap om arbeidsskadedødsfall for å bidra til at flere vurderer risikoen før de går i gang med arbeidsoppgaver som kan føre til at de selv eller andre kommer til skade. Det handler om å tenke på hva som kan gå galt og hva som kan gjøres for å hindre at ulykker skjer, sier Finboe Svendsen.

 

Hvor skjedde dødsulykkene?

Oversikt over ulykkessted for arbeidsskadedødsfall 2013:

Fylke

Arbeidsskadedødsfall

Nordland

6

Rogaland

5

Hordaland

4

Sogn og Fjordane

4

Oppland

4

Sør-Trøndelag

4

Akershus

3

Buskerud

3

Oslo

3

Vest-Agder

3

Svalbard

2

Finnmark

1

Telemark

1

Algerie*

5

Totalt

48

*Region Vestlandet hos Arbeidstilsynet har hatt ansvar for oppfølging.