Oslo tingrett har dømt en tidligere bussjåfør til 18 dagers fengsel for å ha kjørt ned en fotgjenger. Han må også selv belage seg på å være fotgjenger i en periode fremover.

Ulykken skjedde sommeren 2012, da mannen var sjåfør på en buss med passasjerer om bord. I et  lysregulert kryss i Trondheimsveien kjørte han på en kvinne. Kvinnen ble hardt skadet i ulykken, og ble sykmeldt i over to månederOslo tingrett beskriver situasjonen slik:  

Den fornærmede kvinnen og kjæresten hennes skulle rekke en buss inn mot byen. Da de kom til lyskrysset, oppdaget de at bussen var litt tidlig Den kjørte inn i en busslomme et lite stykke nedenfor krysset. Rett før lyskrysset deler veien seg i tre filer. To går rett frem, mens den siste filen er for de som skal inn til venstre. Den ene av filene rett frem er for kollektivtrafikk. De ulike kjøreretningene i krysset er delt av en trafikkøy. Det var lite trafikk nordgående, så fornærmede og kjæresten passerte denne delen av veien på rødt lys. Deretter ventet de på grønn mann, før de småløp over resten av veien. Da fornærmede kom ut i kollektivfeltet, ble hun påkjørt av en buss og ble liggende på bakken et stykke foran bussen.

I retten var det flere vitner til ulykken. Disse var sjåfører av andre biler, som også sto og ventet på grønt lys da ulykken skjedde. De så også at paret ventet på grønt lys før de krysset veien. Bussjåføren og en passasjer forklarte begge at sist de sjekket var det grønt lys. De var da imidlertid et stykke unna lyskrysset da de sist sjekket lyssignalet.

Aktor i saken la ned påstand om 18 dagers ubetinget fengsel samt tap av førerrett i sju måneder Forsvareren nedla påstand om at tiltalte skulle frifinnes.

Retten kom fram til at tiltalte hadde handlet uaktsomt og fulgte aktors påstand om 18 dagers ubetinget fengsel. Mannen ble i tillegg fratatt førerrett i sju måneder, og måtte betale en erstatning til fornærmede på 55 000 kroner.