40 prosent av alle anmeldte voldtekter stammer fra en typisk situasjon med unge jevnaldrende på privat fest. Nå lanseres en kampanje for å forebygge festrelaterte voldtekter.

Gjennom holdningskampanjen «Kjernekar» skal kompisgjengen, særlig unge menn, oppfordres til å passe på hverandre.

– Kjernekar-kampanjen går nettopp inn i situasjonen som de fleste anmeldelsene kommer fra, og løfter fram kjøreregler de fleste unge forstår og etterstreber. Kriminalstatistikken vitner om at vi trenger flere kjernekarer, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Kampanjen er resultat av et samarbeid mellom Kripos og Justis- og beredskapsdepartementet, og er ett av tiltakene i regjeringens handlingsplan mot voldtekt 2012-2014.  Der er også laget en egen facebookside vil være navet i kampanjen.

 

Kampanjen starter ved inngangen til julebordsesongen og vil vare frem til sommeren 2014.