En oppsigelsessak der en bilselger hadde lagt ut Facebook-meldinger som var uønskede av arbeidsgiveren, har fått stor oppmerksomhet i USA den siste tiden.


Dårlig humor og sarkasme i Facebookmeldinger ga oppsigelse

Bilselgeren ble sagt opp for å ga lagt ut bilder og kommentarer på sin Facebook-side. Saken har nå vært vurdert av den amerikanske arbeidsrettsnemnda «National Labor Relations Board.»

I en av meldingene hadde selgeren lagt ut et bilde fra en salgskampanje i butikken, der underteksten til bilde var «Nei, det er ikke champagne eller vin, det er vann».

I dette tilfellet fant nemnda at uttalelsen kunne være en «beskyttet ytring» fordi kommentarene involverte medarbeidere som var bekymret over at simple salgskampanjer kunne være negativt for salget av luksusbilder, og dermed ødelegge provisjonsgrunnlaget. Kommentaren om vann i stedet for Chamapagne ga dermed ikke grunnlag for oppsigelse, etter nedmndas oppfatning.

 

«Oops» ble utslagsgivende

NLRB var imidlertid mer kristisk til en annen Facebook-posting som BMW-selgeren hadde foretatt samme dag.

En bilselger hos en Land Rover-forhandler med samme eier som BMW-forhandleren, hadde nemlig latt en kundes 13 år gamle sønn sitte igjen bak rattet etter en prøvetur. Gutten hadde kommet til å tråkke på gassen, kjørt over farens fot, og videre over veien og ut i en dam. BMW-selgeren syntes åpenbart dette var svært underholdende, og postet bilder av ulykken på Facebook sammen med den sarkastiske kommentaren «OOPS».

Her fant nedmda at den ansatte ikke hadde noe beskyttelsesverdig grunnlag for Facebook-meldingen. Det var derfor ikke noe galt i at arbeidsgiver reagerte på omtalene av ulykken med å gå til oppsigelse. Selgeren tapte derfor saken.

 

Samme resultat i Norge?

Norge har et sterkere stillingsvern enn i USA. Det er likevel visse likheter med tanke på saklighetsvurderingen i denne saken, og man skal ikke se bort fra at en tilsvarende sak i Norge kunne fått samme utfall. Selgeren hadde kanskje tenkt på meldingene sine som «uskyld moro», men for arbeidsgiver er slike meldinger ødeleggende.

Når arbeidstaker opptrer illojalt ved å undergrave arbeidsgivers virksomhet, kan dette gi saklig grunn for oppsigelse. I saken over hører det med til historien at selger hadde selger strenge «høflighetsretningslinjer» som selgerne skulle følge. Der det foreligger slike skrevne innstrukser fra arbeidsgiver, vil brudd på retningslinjene ytterligere kunne bidra til å gi saklig grunnlag for oppsigelse også i Norge.

 

 

 

National Labor Relations Board er en uavhengig nemnd, oppnevnt av presidenten, og underlagt den amerikanske regjering, og har blant annet som oppgave å avgjøre tvister i arbeidslivet.

Avgjørelsen finnes på denne siden:

 

Klikk her for å få tilsendt GRATIS MAL FOR INNKALLING TIL DRØFTELSESMØTE (Leveres i WORD-format)