Juristforbundet vil at tittelen «jurist» skal forbeholdes dem som har utdanning som cand.jur. eller master i rettsvitenskap.

Yrkestittelen «jurist» mangler i dag lovbeskyttelse. Det vil si at det ikke i lovs eller forskrifts form stilles formelle krav til å kunne kalle seg jurist. Tittelen cand.jur. er beskyttet i «Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler» § 71. Det samme gjelder tittelen «master i rettsvitenskap» som i dag kan tildeles av Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø.

Tittelen jurist har, i motsetning til de lovbeskyttede yrkestitlene «sivilingeniør» og «siviløkonom», aldri blitt tildelt av utdanningsinstitusjonene. Dette synes ikke å ha hatt noen praktisk betydning for bruken av tittelen. Både de som har fått tildelt titlene «cand. jur» og «master i rettsvitenskap» av universitetene på vitnemålet sitt, vil i det daglige kalle seg «jurist».

Hvorfor må juristtittelen lovbeskyttes?

– Yrkestittelen jurist er en tittel som skaper forventninger om juridisk kompetanse på høyt nivå. Den som søker råd hos eller får et brev som er undertegnet av en jurist, forventer at vedkommende gjennom sin utdanning har tilegnet seg en bredde- og dybdekunnskap som gjør vedkommende godt egnet til å løse komplekse saker, sier Kristin Krogvold, advokat og fagsjef samfunnspolitikk i Juristforbundet. – Mange vil dessuten ha en forventning om at vedkommende utøver faget sitt på en etisk god måte. Tittelen jurist må sies å være anerkjent og godt innarbeidet i det norske samfunnet.

Flere utdanningsinstitusjoner (bl.a. Høyskolen i Lillehammer og Høyskolen i Buskerud) tilbyr i dag utdannelsen «bachelor i rettsvitenskap». Noen av dem som har tatt denne graden, vil trolig fortsette med mastergrad i rettsvitenskap på en av de tre universitetene som i dag tilbyr dette. Andre vil kombinere bachelorgraden med en master i andre fag, mens atter andre vil gå rett ut i arbeidsmarkedet.

– Det er ukjent for oss hvilke titler de to siste gruppene vil benytte, forklarer Kristin Krogvold. – For Juristforbundet er det viktig at tittelen jurist forbeholdes dem som har master i rettsvitenskap. Vi ønsker at det skal være en beskyttelse mot at enkeltpersoner skal kunne titulere seg som «jurist», uten å være utdannet cand. jur. eller ha oppnådd mastergraden i rettsvitenskap.

 

 

Kilde: Juristforbundet