Næringsliv

Fullmakt

Fullmakt – en introduksjon til bruk av fullmakter

Fullmakter har stor praktisk betydning, både for private og i næringslivet. Men når foreligger det juridisk sett en gyldig fullmakt? Og…

dom om signatur

Viktig Høyesterettsdom om signaturforbehold

Hva skal til for å sikre seg at man ikke blir bundet til en avtale før den er underskrevet? Tidligere praksis fra Høyesterett viser at man…

styreansvar

Styreansvaret i aksjeselskaper

Å sitte i styret i et aksjeselskap innebærer stort ansvar. Dersom man gjør alvorlige feil kan styremedlemmer komme i personlig ansvar -…

skatteinntekter

Norge fikk 858 200 000 000 kroner i skatteinntekter i 2013

858 200 000 000 kroner - eller 858,2 milliarder - er det svimlende tallet for Norges samlede skatteinntekter i 2013. Selv om tallet er…

Skattepliktig gevinst ved realisasjon av bolig

Hvilken regler gjelder for skatt ved salg av bolig? I denne artikkelen gir advokaten en innføring i reglene for når det foreligger…

Konkurs