Det siste året har vi lagt ned hundrevis av timer i å bygge opp Juridisk ABC til å bli en nyttig ressurs som skal gi deg svar på vanlige spørsmål innen juss. Både navnet og logoen begynner å få en viss verdi og, det er var derfor hyggelig å få brevet fra Patentstyret som fortalte at Juridisk ABC nå er blitt registrert som varemerke 276375. Merket er registrert for klass 41, som blant annet inneholder publisering av artikler og bøker på nett.

juridisk-abc-varemerkeDette betyr at vi nå har viktige lovfestede rettigheter til navnet JURIDISK ABC.

Etter varemerkeloven kan ingen andre bruke vårt navn eller logo, uten vår godkjennelse. Vernet gjelder for:

a) tegn som er identisk med varemerket for slike varer eller tjenester som varemerket er beskyttet for

b) tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller lignende slag, såfremt det er risiko for forveksling, for eksempel ved at bruken av tegnet kan gi inntrykk av at det finnes en forbindelse mellom tegnet og varemerket.

Som bruk anses blant annet:

a) å sette merket på varer eller deres emballasje
b) å tilby varer for salg eller på annen måte bringe dem på markedet, lagre eller levere dem under tegnet, eller å tilby eller levere tjenester under tegnet
c) å innføre eller utføre varer med merket på
d) å bruke tegnet på forretningspapirer og i reklame.

Også muntlig bruk av tegnet anses som bruk.

 

Har du et navn eller en logo som bør beskyttes? Da anbefaler jeg på det sterkeste at du vurderer å sende inn en varemerkesøknad.

Selve kostnaden koster fra kroner 2900 i gebyrer. Selve jobben kan du gjøre selv, eller få en advokat til å hjelpe deg. (Du kan for eksempel kontakte meg på arntsen@braekhus.no for å høre mer om hvordan man går frem for å få registrert varemerker).