858 200 000 000 kroner – eller 858,2 milliarder, var Norges samlede skatteinntekter i 2013. Selv om tallet er rekordhøyt er det bare en økning på ca 1 % fra 2012.

Redusert «oljeskatt»

En av årsakene til at veksten i skatteinntektene er relativt lav, er at reduksjon i inntekter fra petroleumsskatten. Statens inntekter gjennom «oljeskatten» var nemlig hele 27,2 milliarder kroner lavere i 2013 sammenlignet med 2012.

 

Inntektsskatten fra «deg og meg» på nesten 400 milliarder

Store deler av skatteinntektene kommer – ikke uventet – gjennom de ordinære skatteinnbetalingene til stat og kommune.

Kommune- og statsforvaltningen fikk henholdsvis 153,4 og 241,4 milliarder kroner innbetalt i skatt i 2013, som er en økning på hhv 5,7 og 4,5 prosent fra 2012.

Stor økning i folketrygd og arbeidsgiveravgift

Folketrygd og arbeidsgiveravgiften hadde en samlet økning på 7,1 prosent

Det ble betalt inn 110,7 milliarder kroner i medlemsavgift til folketrygda i 2013, noe som er en økning på 7,2 prosent, eller 7,5 milliarder kroner. En annen sentral avgift til finansiering av folketrygden er arbeidsgiveravgiften, som i samme periode var på 148,6 milliarder kroner, en økning på 7,1 prosent, eller 9,8 milliarder kroner.

 


Kilde SSB.no og Skatterettsadvokaten.no