Etter valgresultatet er det sannsynlig at det blir foretatt enkelte endringer i skatte- og avgiftsnivået. Spørsmålene omkring dette er mange, blant annet for de som planlegger arv- og generasjonsskifter er det knyttet stor spenning til hvilke endringer vi kan vente oss.

 

Av Advokat Hans Peter Sverdrup

 

Tre sentrale skattespørsmål etter valget:

    1. Hvilke skatter og avgifter er det sannsynlig at blir endret?
    2. Blir det mindre justeringer eller vil enkelte skatter og avgifter bli fjernet helt?
    3. Når blir eventuelle endringer gjennomført?

 

Svaret på hvilke endringer vi kan vente oss ligger nå på forhandlingsbordet til de borgerlige partiene.

Ut i fra de ulike borgerlige partiers partiprogrammer er det imidlertid meget sannsynlig at vi kan vente oss endringer i formuesskatten og arveavgiften.

skatt-pengerNår det gjelder formuesskatten er det flere med oss som forventer at denne mest sannsynlig trappes ned over noe tid. Det er imidlertid større sannsynlighet for at reglene om arveavgift blir endret raskt, og det er også en mulighet at arveavgiften fjernes helt allerede fra 2014. Dette innebærer naturligvis en betydelig besparelse for personer som vil motta arv fremover.

Samtidig er det knyttet stor usikkerhet omkring hvilke følger en fjerning av arveavgiften vil ha i forhold til etablering av nye inngangsverdier for arve- og gavemottaker (diskontinuitetsprinsippet).

Slik reglene er i dag vil differansen mellom salgspris og den inngangsverdi som ble lagt til grunn ved arveavgiftsberegningen, skattlegges som gevinst. Unntak er gjort for bolig og fritidseiendommer med vilkår for botid.

Dersom arveavgiften fjernes helt vil det imidlertid kunne innebære at en får en endring også i forhold til reglene om etablering av nye inngangsverdier, slik at dette i sum kan innebære at en slipper arveavgift men får en høyere skatt på en eventuell gevinst ved senere salg.

Den nye regjeringen vil sannsynligvis også vurdere andre endringer i skatte- og avgiftssystemet for både selskaper, næringsdrivende og privatpersoner. Vi som er skatterettsadvokater vil følge endringene nøye fremover for å kunne gi våre kunder effektiv og faglig oppdatert bistand innenfor skatt og avgift.

 

Trenger du rådgivning om skatt?

SkatterettsAdvokatene i Brækhus bistår med alle former for rådgivning innenfor skatt, selskapsertt og generasjonsskifte.

Se også våre egen nettside om skatterett på www.skatterettsadvokaten.no