SSB har foretatt en analyse av overlevelse og vekst i nyetablerte foretak, der byrået har vurdert perioden 2005-2010. Konklusjonen er at 30 prosent av foretakene etablert i 2005 var fortsatt aktive i 2010. De overlevende foretakene sysselsatte fire ganger så mange i 2010 som i 2005.

Totalt ble det etablert 47 436 foretak i 2005, og 14 096 av disse var fortsatt aktive fem år senere.

 

Nesten halvparten av aksjeselskapene overlevde

47 prosent av aksjeselskapene som ble etablert i 2005, var fortsatt i drift i 2010, mens bare 22 prosent av enkeltpersonforetakene overlevde i samme periode. Fordi aksjeselskapene hadde høyere overlevelsesgrad enn enkeltpersonforetakene, var det i 2010 litt flere aksjeselskaper igjen enn enkeltpersonforetak, henholdsvis 6 590 og 6 224. Dette til tross for at det i 2005 ble etablert dobbelt så mange enkeltpersonforetak (27 859) som aksjeselskap (13 991).

Sannsynligheten for at et foretak overlever, øker med foretakets størrelse i etableringsåret. 71 prosent av foretakene som hadde fem eller flere sysselsatte i 2005, var fortsatt aktive i 2010, mens bare 29 prosent av foretakene med mindre enn fem sysselsatte i etableringsåret overlevde i fem år. 53 prosent av foretakene som hadde sysselsatte i 2005, var fortsatt i drift fem år senere.

 

Høyest overlevelsesgrad i Sogn og Fjordane

Foretak etablert i Sogn og Fjordane hadde den høyeste overlevelsesgraden. Fire av ti foretak etablert i dette fylket i 2005 var fortsatt aktive i 2010. I Aust-Agder og Oppland overlevde henholdsvis 36 og 35 prosent av foretakene i fem år. Den laveste overlevelsesgraden hadde foretak etablert i Oslo med 25 prosent, Sør-Trøndelag med 27 prosent samt Hordaland og Akershus, begge med 28 prosent. Men det ble til gjengjeld etablert 15 ganger så mange foretak i Oslo i 2005 som i Sogn og Fjordane.

 

Sysselsettingsvekst

Foretakene etablert i 2005 som overlevde i fem år, hadde i 2010 nesten fire ganger så mange sysselsatte som i etableringsåret. Halvparten av foretakene hadde flere sysselsatte i 2010 enn i 2005. Totalt økte sysselsettingen i disse foretakene med 29 885 personer.

 

Høyvekstforetak, mediumvekstforetak og gaseller

Høyvekstforetak er alle foretak som i løpet av en periode på tre år har hatt en gjennomsnittlig årlig vekst på 20 prosent eller mer.

Mediumvekstforetak er foretak med en gjennomsnittlig årlig vekst på 10-19 prosent. Foretakene skal ha hatt minst fem ansatte i begynnelsen av vekstperioden. Vekst måles i både omsetning og i antall ansatte.

Gaseller er høyvekstforetakene som er fire eller fem år gamle, og som hadde minst 10 ansatte i begynnelsen av vekstperioden.

Foretak i næringer hvor det ikke publiseres omsetning, inngår ikke i tallene. Dette omfatter næringene finansiell tjenesteyting og forsikring, undervisning, helse- og sosialtjenester, aktiviteter i interesseorganisasjoner (inngår i næringen annen tjenesteyting) samt foretak med uoppgitt næring.

6 prosent høyvekstforetak

1. januar 2008 var det 19 568 foretak som hadde 10 eller flere ansatte. Av disse foretakene var 6 prosent høyvekstforetak målt i vekst i omsetning, mens 4 prosent var høyvekstforetak målt i vekst i antall ansatte. Mer enn 90 prosent av høyvekstforetakene var aksjeselskaper.

 

18 012 foretak hadde mellom 5 og 9 ansatte per 1. januar 2008. 7 prosent av disse foretakene var høyvekstforetak målt i omsetning, og 7 prosent var høyvekstforetak målt i vekst i antall ansatte.

 

Overveiende aksjeselskaper blant gasellene

810 av de nyetablerte foretakene i 2005 og 2006 hadde 10 eller flere ansatte per 1. januar 2008 og var fortsatt aktive tre år senere. 15 prosent av disse foretakene var gaseller målt i vekst i omsetning, og 14 prosent var gaseller målt i vekst i antall ansatte. Nesten alle gasellene var aksjeselskaper.

 

Kilde: SSB.no