Har du behov for advokathjelp, men er redd for kostnadene? De fleste har rettshjelpsdekning i forsikringsavtalene sine uten å vite det. Hvis saken faller inn under rettshjelpsforsikringen din, får du advokatkostnadene i en tvist dekket av forsikringsselskapet ditt!

Hva er rettshjelpsforsikring?

Rettshjelpsforsikring er en form for «advokatforsikring», som inngår som den del av mange alminnelige forsikringer. Forsikringsavtaler som gjerne har en egen rettshjelpsforsikring inkludert er:

 • Boligforsikring

  advokat
  Kontakt en advokat som arbeider innenfor det faget tvisten tilhører, så sjekker advokaten om du har krav på bistand gjennom rettshjelpsforsikringen. Se skjema nederst på siden for å kontakte erfarne advokater.
 • Hytteforsikring
 • Bilforsikring
 • Båtforsikring

Både forsikringprodukter rettet mot forbrukere og profesjonelle kan ha rettshjelpsforsikring som en del av vilkårene.

 

Hva dekker rettshjelpsforsikringen?

Rettshjelpsdekningen inkluderer advokatbistand i de tilfeller der det er oppstått en tvist. Man kan får altså som hovedregel ikke dekket kostnader til å utrede et juridisk spørsmål, samt til generell rådgivning eller lignende.

Den typiske situasjonen der man faller inn under dekningen er der man har krever en motpart for erstatning, og motparten har avist kravet.

Noen eksempler på tvister der det kan være aktuelt med rettshjelp gjennom forsikringen er:

 • Klage på at boligen man har kjøpt er mindre enn selger har opplyst (arealsvikt)
 • Problemer med fukt på bad og andre tekniske mangler ved eiendommen
 • Bilen man har kjøpt har gått lenger enn opplyst kilometerstand, eller har hatt alvorlige skader som selger ikke har opplyst om
 • Tvist i sameie, f eks om bruksrett til parkeringsplasser, boder etc
 • Mangler ved kjøp av nybygg etter bustadoppføringslova

I tillegg nevnes at personskader et område der advokatutgiftene dekkes av forsikringene, men her etter særskilte regler.

 

Hvordan finner jeg ut om jeg har rettshjelpsforsikring?

rettshjelpsforsikring
Noen ganger er det hyggelige overraskelser i vente når du leser det med liten skrift i forsikringspapirene! Her fra vilkårene hos TRYG

Sjekk forsikringspapirene dine! Let etter avsnittet som heter rettsghjelpsdekning eller rettshjelp. Her vil du også finne ut hvilke betingelser som gjelder for akkurat din forsikring.

Dersom du har en tvist knyttet til for eksempel eiendom, båt eller bil, kan du også kontakte en advokat med kompetanse på forsikringsrett, og få vedkommende til å undersøke om saken din er dekket av en polise. Brækhus Advokatfirma i Oslo er fast samarbeidspartner for TRYG forsikring, og undersøker gratis om du har saken faller inn under forsikringen (uavhengig av hvilket forsikringsselskap du er forsikret i. Bruk dette skjemaet for å få kontakt med advokat. 

Er det noen begrensninger i hvor mye advokathjelp som dekkes under forsikringen?

Ja, som for alle andre forsikringer inneholder forsikringspolisen visse begrensninger. For det første er det begrensning i hvilke saker som dekkes. Sakstypene som er omfattet fremgår av forsikringsvilkårene til den aktuelle forsikringspolisen.

Videre er det gjerne knyttet en egenandel på mellom 2.000 – 4000 kr, som forsikrede dekker selv, og deretter er egenandelen normalt 20 % av de løpende advokatkostnadene. De fleste forsikringer har et tak på mellom 80.000 til 250.000 kr.

Dersom advokatregningen for eksempel er på 100.000 kr, får du altså dekket ca 76.000 kr fra forsikringsselskapet.

 


 

 

advokat - advokathjelpKontakt advokat for å undersøke om din sak dekkes

Fyll ut skjemaet til høyre på siden, eller ring oss på telefon 21 37 80 00, så vil den av våre advokater som er best kvalifisert innen de problemstilliner saken reiser ta kontakt. Vi har eksperter innen de aller fleste sentrale rettsområder.