Ytringsfrihet på arbeidsplassen – tid for endring?

Kultur- og likestillingsminister har nylig oppfordret til…


Fikk arbeidsrettsadvokater en førjulsgave fra Høyesterett?

Like før jul, den 21. desember, avsa Høyesterett dom i den…


Nytt år betyr endringer i arbeidsmiljøloven

For både de som skiftet beite på nyåret, og de som går…


Individuell og kollektiv arbeidsrett

Hva er forskjellen på Individuell og kollektiv arbeidsrett?

Individuell og kollektiv arbeidsrett dekker forskjellige…


Innleie

Innleie fra bemanningsbyråer – nye regler fra 1. april 2023

Innleie av ansatte eller kjøp av tjenester er aktuelle…


Sykefravær

Podcast: Sykefravær

Alle kan bli syke, og en arbeidstaker som er syk har et…


Podcast: Arbeidsrettslig compliance

Arbeidsrettslig compliance handler om regeletterlevelse i…


Sluttpakke og skatt: Disse ytelsene får du skattefritt i sluttpakken

En sluttpakke består både av økonomiske og ikke-økonomiske…


Drøftelsesmøte

Drøftelsesmøte før oppsigelse og avskjed

Drøftelsesmøte etter arbeidsmiljøloven: En arbeidsgiver som…