Podcast: Arbeidsrettslig compliance

Arbeidsrettslig compliance handler om regeletterlevelse i arbeidslivet. Denne podcasten er første gang begrepet er…


0 Comments1 Minute

Podcast: Permittering – med advokat (H) Margrethe Meder

Permittering er dessverre igjen et aktuelt tema. Når arbeidsgiver må permittere er det viktig at prosessen skjer på en…


0 Comments1 Minute

Podcast: Verden er farlig – hva sier jussen hvis du blir skadet i en ulykke?

I dag skal vi inn på et dramatisk område i jussen. Vi har mange situasjoner i livet der folk skader seg. Det kan være i…


0 Comments2 minutter

Søksmålsfrist


0 Comments1 minutter

Produktansvar


0 Comments1 minutter