Hva er forskjellen på Individuell og kollektiv arbeidsrett?

Individuell og kollektiv arbeidsrett dekker forskjellige aspekter av arbeidsforhold.


0 Comments1 minutter

Podcast: Åpenhetsloven i praksis

I 2022 fikk vi en ny lov med navnet Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og…


0 Comments1 Minute

Podcast: Seksuell trakassering på arbeidsplassen

Selv om vi i Norge har kommet langt når det gjelder likestilling, har vi fortsatt en vei å gå. Statistikk viser at en…


0 Comments1 minutter

Podcast: Innleie fra bemanningsbyråer

Advokay (H) Nicolay Skarning er i studio og snakker om de nye reglene i arbeidsmiljøloven om innleie som er snart trer…


0 Comments1 Minute

Podcast: Tiktok

I denne episoden får Eivind besøk av en gammel venn av podcasten, advokat (H) Nicolay Skarning. Dette er en litt…


0 Comments1 Minute

Innleie fra bemanningsbyråer – nye regler fra 1. april 2023

Innleie av ansatte eller kjøp av tjenester er aktuelle temaer etter innstramningene mot bemanningsforetakene fra 1.…


0 Comments21 minutter

Podcast: Sykefravær

Alle kan bli syke, og en arbeidstaker som er syk har et sterkt vern etter arbeidsmiljøloven. Men hvor lenge varer dette…


0 Comments1 Minute

Podcast: Arbeidsrettslig compliance

Arbeidsrettslig compliance handler om regeletterlevelse i arbeidslivet. Denne podcasten er første gang begrepet er…


0 Comments1 Minute

Podcast: Permittering – med advokat (H) Margrethe Meder

Permittering er dessverre igjen et aktuelt tema. Når arbeidsgiver må permittere er det viktig at prosessen skjer på en…


0 Comments1 Minute

Podcast: Verden er farlig – hva sier jussen hvis du blir skadet i en ulykke?

I dag skal vi inn på et dramatisk område i jussen. Vi har mange situasjoner i livet der folk skader seg. Det kan være i…


0 Comments2 minutter