Den amerikanske presidenten ønsker blant annet å styre utviklingen av AI, forhindre misbruk av teknologien og sikre personvernet til amerikanere.  

Under en seremoni i Det hvite hus i oktober undertegnet Joe Biden en ny presidentordre. Denne har vakt oppsikt, blant annet fordi den gir nye retningslinjer som vil påvirke teknologiindustrien. En av de direkte følgene orderen har, er at multinasjonale selskaper som OpenAI, Google, Microsoft og andre vil bli pålagt å dele kritisk informasjon med den amerikanske regjeringen. 

 Ifølge pressemeldingen fra Det hvite hus, vil presidentordren først og fremst sørge for at USA forblir ledende innen utviklingen av teknologien på området. For å få til dette, innføres det blant annet nye krav til sikkerhetsstandarder, samt innføring av nye rutinekrav med henblikk på å beskytte brukere. Samtidig får offentlige amerikanske tilsynsorganer flere arbeidsoppgaver.  

Når det gjelder regulering av AI-teknologi, har Kongressen til nå vært relativt tilbakeholdende med å handle. Fokuset har, til nå, vært på behovet for å lære mer om teknologien. Med denne nye presidentordren tar imidlertid President Biden en langt mer proaktiv tilnærming. 

Handelsdepartementet stiller krav  

Som følge av at AI-teknologi har vist seg egnet til misbruk, blant annet ved såkalt «phishing», vil det amerikanske handelsdepartementet kreve at AI-generert innhold fra nå avmerkes med et særskilt vannmerke.   

Departementet vil også arbeide generelt med å utvikle ytterligere retningslinjer for autentisering av innhold. Disse vil påvirke alle føderale byråer. På denne måten skal det sørges for å redusere risikoen for at AI-teknologi blir utnyttet i svindeløyemed,  

Beskyttelse av personvern i sentrum 

Selv om mange aspekter av presidentordren angår den amerikanske regjeringen og selskapene som utvikler AI-teknologi, inneholder den også viktige elementer knyttet til beskyttelse av personvern for amerikanske borgere.

Fortrinnsvis oppfordrer Biden Kongressen til å vedta tverrpolitisk lovgivning om personvern som er utformet for å beskytte alle amerikanere, spesielt barn, mot de potensielle farene som AI-teknologi kan utgjøre.  

Som en del av disse tiltakene vil føderale midler bli brukt for å fremskynde utviklingen av teknikker som ivaretar personvernet. Siktemålet er at AI-systemer skal kunne trenes samtidig som personvernet til opplæringsdataene som brukes, blir beskyttet. 

Presidentordren krever videre en vurdering av måten myndighetene samler inn og bruker kommersielt tilgjengelig informasjon, inkludert opplysninger om amerikanske borgere som kjøpes fra såkalte «databrokere». 

Som alle andrepresidentordrer, har denne presidentordren lovskraft. Dette betyr blant annet at den amerikanske regjeringen har myndighet til å forfølge selskaper og organisasjoner som bryter med den nye reguleringen.
 

Du kan lese ordren her 

File:LinkedIn logo initials.png - Wikimedia CommonsDel på LinkedIn