En veteranbilentusiast fra Stavanger vasket sin Bentley Mark VI 1952-modell i selvvaskeanlegget på Statoil. Allerede etter forvasken var katastrofen et faktum: lakken fikk stygge merker, og bilen måtte omlakkeres for 134.000 kr.

Det viste seg at forvasken som Statoil brukte inneholdt det kjemiske middelet AX120, som kan skade lakken på enkelte veteranbiler fra etterkrigstiden. Mannen mente at det ikke var gitt opplysninger og advarsler om farene, og gikk til søksmål med krav om erstatning.

Han hevdet at Statoil hadde forsømt sin opplysnings- og varslingsplikt. Mannen var kjent med et annet av Statoils selvvaskeanlegg, der er det opplyst at forvasken er «kjemisk forvask». På Statoils anlegg på Sunde – stedet der han vasket bilen da skaden oppstod – er det opplyst «forvask» uten det er nevnt at det er kjemisk forvask. Han trodde derfor at det skulle være trygt å vaske den verdifulle bilen i selvvaskeanlegget.

Lagmannsretten frifant Statoil for ansvar. Retten påpekte at det årlig vaskes om lag 1,5 millioner biler i Statoils bilvaskeanlegg, og at det ikke foreligger andre saker hvor det er oppstått skade på lakken – med et par unntak for «hjemmereparert» lakk. Lagmannsretten fant da at veteranbilen var et så spesielt og «sårbart» produkt, at mannen selv var den nærmeste til å bære risikoen for skadene. Han hadde med en så spesiell bil, og fant det samtidig bevist at veteranbilentusiasten hadde så omfattende kunnskaper om veteranbiler at han hadde en særskilt aktsomhetsplikt.

I tillegg til kostnadene til omlakkeringen satt derfor den uheldige bileieren igjen med både egne og motpartens sakskostnader.

 

[box type=»info»]Saksreferanser: Gulating lagmannsrett dom av 13. februar 2014.
LG-2012-178893 (12-178893ASD-GULA/AVD1).[/box]