Statistikken for 2013 viser at det var nedgang både i antall nye ekteskap, separasjoner og skilsmisser.

Det ble i fjor inngått 23 4000 nye ekteskap, Samtidig tok 10 900 par ut separasjon, og 9700 ekteskap endte med skilsmisse.

Inngåtte ekteskap, skilsmisser og separasjoner
2013 Endringer i prosent
2012 – 2013 2009 – 2013 2004 – 2013
Inngåtte ekteskap 23 410 -3,8 -3,8 4,7
Skilsmisser 9 736 -1,9 -4,9 -11,9
Separasjoner 10 912 -1,6 -8,6 -17,1

 

Skilsmissestatistikken på vei ned

Talet på skilsmisse har sunket hvert år siden 2005, med unntak av 2009. Samlet har nedgangen vært på 12 prosent i løpet av disse årene. Også for separasjoner har det vært en nedgang i perioden.

Tallet på inngåtte ekteskap gikk ned i 2013, sammenlignet med 2012, og nedgangen var på 900 førre nye ekteskap.