skilsmisse og ekteskap

Færre vielser, skilsmisser og separasjoner i 2013

Statistikken for 2013 viser at det var nedgang både i…