Byggeareal, oktober 2013: Ny statistikk viser en svak økning i byggeaktiviteten for oppføring av nye boliger.

statistikk-nybygg

Ssb melder om at det etter en periode med nedgang i byggeaktiviteten med en påfølgende utflating, viser de sesongjusterte tallene tegn til vekst i antall igangsettingstillatelser til nybygg til boligformål de siste månedene.

Bygg registrert igangsatt. Foreløpige tall
Oktober 2013 Hittil i år Endring i prosent. Måned Endring i prosent. Hittil i år
Oktober 2013 Oktober 2012 – Oktober 2013 Oktober 2012 – Oktober 2013
Antall igangsatte boliger 2 899 24 671 9,8 -1,2
Bruksareal, 1000 m2
I alt 872,0 7 795,9 2,8 -3,0
Boliger 397,3 3 414,5 9,9 2,5
Andre bygg 474,7 4 381,4 -2,5 -7,0
Næringsbygg 345,7 3 137,4 0,8 -8,7
Fritidseiendommer(hytter), garasjer for private og annet som ikke er næring 129,0 1 244,0 -10,4 -2,4