Skilsmisse

Skilsmisse: slik gjennomføres skilsmisseoppgjøret

Den store skilsmisseguiden tar deg igjennom de praktiske…


delt bosted / barnefordeling 50-50

Barnefordeling: Er 50/50 på barnas bekostning?

50-50 løsninger blir stadig vanligere ved barnefordeling.…


Skjevdeling

Hva er skjevdeling?

Skjevdeling er betegnelsen på en rett å holde verdier…


skilsmisse og ekteskap

Færre vielser, skilsmisser og separasjoner i 2013

Statistikken for 2013 viser at det var nedgang både i…


skifte skilsmisse dom naturalutlegg

Ny dom fra Høyesterett om hvem som får boligen etter skilsmissen

Ny dom fra Høyesterett belyser når det foreligger særlige…


Sakkyndig psykolog i saker om barnefordeling

Sakkyndige psykologer i barnefordelingssaker

De sakkyndige psykologene har stor innflytelse på prosessen…