Da ChatGPT ble lansert i november i fjor, ble sjokkbølger sendt gjennom verden. Verktøyet var den raskeste teknologien til å nå 100 millioner brukere noensinne, og over natten fikk hvermannsen en chatbot som kunne hjelpe til med alt fra A til Å, herunder enkelte juridiske spørsmål. Siden den gang har ChatGPT utviklet produktet ytterligere, blant annet ved ChatGPT-4. 

Siden lanseringen har en hel rekke selskaper forsøkt å utfordre OpenAI med ulike, alternative språkmodeller. Google har allerede lansert en alminnelig modell – Bard. Forrige uke rullet selskapet – Google – imidlertid ut ytterligere en konkurrent: «Gemini».   

– Dette er starten på en ny æra for kunstig intelligens hos Google, sier administrerende direktør i Google, Sundar Pichai.  

Utviklet fra bunnen av 

Om lanseringen ikke er starten på en ny æra, vil Gemini iallfall være med på å utfordre. Språkmodellen er skapt nettopp med henblikk på å konkurrere direkte med så vel ChatGPT og GPT-4. Modellen er utviklet fra bunnen av for å kunne håndtere tekst, bilder lyd, video og koding på en «sømløs måte», ifølge Google selv.  

I forkant av språkmodellens lansering, foretok Google, naturligvis, en rekke interne tester av modellen. Blant annet har Gemini fått bryne seg på den såkalte MMLU-testen (Massive Multitask Language Understanding). Denne testen er særlig utbredt for å teste egenskapene til KI-modeller, og her skal Gemini gjennomgående score med 90 prosent. Til sammenligning scorer ChatGPT-4 87 prosent.  

Google opplyser også at modellen har «demonstrert overlegenhet» sam på områder som alminnelig kunnskap, matematikk og leseforståelse.  

Ulike versjoner 

Gemini kommer i tre ulike versjoner: Nano, Pro og Ultra. Nano er skapt for å kunne brukes direkte på mobile enheter, mens Ultra er utviklet med henblikk på å være en optimalisert språkmodell som kan brukes ved kraftig databehandling i datasentre. Det er Ultra-modellen av Gemini som gjør det så godt på det overnevnte tester.  

Pro-versjonen på sin side ment å skulle være en umiddelbar oppgradering til Google allerede eksisterende Googles AI-chatbot Bard. Det er med andre ord denne versjonen som vil være særlig aktuell for den alminnelige bruker.  

Pro-versjonen ble sluppet 6. desember 2023, riktignok bare på engelsk og kun i 170 land. Norge er ikke inkludert i den første utrullingen på grunn av regulatoriske hindringer, men en lansering i nærmeste fremtid er forventet.   

God på juss? 

Slik sett, opplyser Google at Gemini har gjort det svært godt på interne tester, at den sømløst skal kunne håndtere tekst, bilder, lyd, video og kode. Den gjør det også bra hva angår alminnelig kunnskap, matematikk og leseforståelse.   

Det faktum at Gemini har god alminnelig kunnskap, og at den kan håndtere tekst på en god måte, er imidlertid ikke ensbetydende med at den vil kunne fungere som et godt verktøy når det kommer til håndteringen av juridiske problemstillinger – tvert om.  

Vi i Juridisk ABC har utformet vårt verktøy – LawAi – vel vitende om at lanseringen av nye språkmodeller. Samtidig har vi vært klar over at disse nye modellene ikke vil besvare særskilte juridiske problemstillinger på en adekvat måte, verken nå eller innen nærmeste fremtid.  

Til forskjell fra de alminnelige språkmodellene, er LawAI topptrent av juridiske eksperter, og bygget opp fra bunnen av for å svare utelukkende på juridiske spørsmål. I verktøyet har vi lastet inn dommer, lover, fagtekster og webinarer, der alt er verifisert og
kontrollert. Dermed unngår tjenesten å oppføre seg slik ChatGPT-4 Gemini og andre språkomodeller vil kunne gjøre: Det kvalitative innholdet ved bruk av LawAi vil være klart overlegent ved løsningen av juridiske problemstillinger, og da fortrinnsvis arbeidsrett.