Elsikkerheten i norske boliger bør kontrolleres bedre og oftere, mener fagfolk i takstbransjen. Nær halvparten av alle bygningsbranner her i landet skyldes elektrisitet.

– Vi mangler regler og rutiner for å fange opp den risiko som dårlige elanlegg representerer, sier Pål Sandli, sertifisert elsikkerhetskonsulent og takstmann i Norges TakseringsForbund (NTF).

elsikkerhet
Foto: Pål Sandli, Eltakstmann
Påbegynnende branntilløp med overoppheting i feil installert downlight.

Han mener det er liten sammenheng mellom faktiske brannårsaker og ressursene som brukes for å avdekke fare.

– Vi har pipekontroller hvert 4 år, selv om bare tre – fire prosent av brannene er relatert til skorsteinen. Elanlegget sjekkes ved stikkprøvekontroll med tjue års mellomrom. Større innsats på dette området ville slå positivt ut på brannstatistikken, sier Sandli.

44 prosent av fjorårets bygningsbranner skyldtes elektrisitet, enten i form av teknisk svikt eller feil bruk, ifølge en oversikt fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
Andelen har holdt seg forholdsvis stabil de senere årene.

Uavhengig kontroll

Tildekking av ovner, manglende vedlikehold av utstyr, tørrkoking og overoppheting er viktige forklaringer når branner oppstår på grunn av feil bruk av elektrisk utstyr.

– Teknisk svikt har derimot ofte sammenheng med feil installasjon. Her er for eksempel downlights en gjenganger, men de siste årene har vi også registrert en del branntilfeller relatert til varmtvannsberedere, sier Sandli.

Han mener boligeierne i mange tilfeller ville hatt nytte av en uavhengig kontroll etter at installasjoner er utført.

– Vi finner dessverre en god del feil også på helt nye anlegg. Oppdragene våre er imidlertid langt oftere knyttet til overtakelse av eldre hus og vurdering av behov for oppgradering av gamle elanlegg.

Mer årvåkenhet hos boligeierne selv kan bidra til å bedre brannstatistikken, ifølge Sandli.

Tegn på feil

– Typiske tegn på at noe er galt er når du hører knitring i veggen eller kjenner brent, uidentifiserbar lukt. Vær også obs på lyskilder som ryker uten grunn og brytere som ikke har noen kjent funksjon.

Rundt 50 av el-takstmenn i Norges TakseringsForbund har spesialkompetanse innen vurdering av elsikkerhet og taksering av el-installasjoner.

– Denne faggruppen vil trolig øke i antall de kommende årene. Jevnlig el-kontroll som element i arbeidet med brannforebygging vil bli mer etterspurt, ikke minst gjennom påtrykk fra forsikringsbransjen, sier Are Andenæs Huser, administrerende direktør i NTF.

Forbundet er med sine drøyt 1100 medlemmer den klart største takstorganisasjonen i Norge, og rommer spesialister innen en rekke bransjer og funksjoner. Blant disse er bolig, næring, landbruk, maskiner, bil, båt og skade.

 

Kilde: ntf.no