Arbeidsgivers styringsrett er et begrep som tradisjonelt er definert som arbeidsgivers rett til å lede, fordele og kontrollere arbeidet i virksomheten.

I tillegg inkluderer styringsretten arbeidsgivers rett til å ansette, samt å avslutte arbeidsforhold gjennom oppsigelse eller avskjed.

Forståelse av styringsretten er viktig for å kjenne rammene for arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter.

Vi har flere resurser tilgjengelig for å lære mer om temaet.

Du kan høre vår podcast der Norges fremste ekspert på området – advokat Jan Fougner – intervjues av Eivind Arntsen.

Les mer og hør podcasten her

 

Videre har vi laget en kort «tegnefilm» som forklarer hovedinnholdet i styringsretten – den finner du på denne siden.