Ved tinglysning av skjøter eller dokumenter betales det tinglysningsgebyr, som beregnes pr dokument som tinglyses. I tillegg til tinglysningsgebyret betales det dokumentavgift på 2,5 % av omsetningsverdien ved overføring av hjemmel til eiendom.

Tinglysningsgebyret er relativt sett en liten kostnad ved overføring av bolig, men kan fremstå som relativt kostbar f eks ved en mindre refinansiering. Med reduksjonene som nå foretas senkes altså disse kostnadene.

 

Betaling av tinglysningsgebyr

Det er den som sender dokumentene inn til tinglysing får tilsendt en faktura etter at tinglysingen er gjennomført. Betalingsfristen er 14 dager. Vi tilbyr også avtale om elektronisk faktura for profesjonelle brukere.

 

Varierende satser

Gebyret varierer ift hvilken type dokument som skal tinglyses. Her er gjeldende oversikt over gebyrene:

 

Prisliste for gebyr ved tinglysing, gjeldende fra 1. januar 2014

Fast eiendom

Pris

Vanlig tinglysingsgebyr for fast eiendom. For eksempel ved tinglysing av skjøte, hjemmelserklæring ved arv og skifte, pantedokument, panteutvidelse, prioritetsvikelse, transport, erklæring om rettighet, festekontrakt, leiekontrakt, kjøpekontrakt, opprettelse av ny eiendom, seksjonering mv. 525 kr
Refinansiering (innenfor samme låneramme,
samme pantsetter og samme panteobjekt).
200 kr
Anke over tinglysingsvedtak, for eksempel ved nekting eller
retting av grunnboken. Anken behandles av lagmannsretten.
5160 kr
Sletting av dokumenter, pantefrafall,
nedkvittering, hjemmelserklæring ved uskifte, tvangsforretninger, sammenslåing av eiendommer m.v.
0 kr

 

Borettslagsandeler

Pris

Vanlig tinglysingsgebyr for borettslagsandeler. For eksempel overføring av andel i borettslag, hjemmelserklæring ved arv og skifte, pantedokument, panteutvidelse, prioritetsvikelse, mv. 430 kr
Tinglysing av nytt borettslag. 4300 kr
Etterfølgende tinglysing av nye andeler i et borettslag og deling av borettslagsandeler. 430 kr
Anke over tinglysingsvedtak, for eksempel ved nekting eller
retting av grunnboken. Anken behandles av lagmannsretten.
5160 kr
Sletting av dokumenter, pantefrafall,
nedkvittering, hjemmelserklæring ved uskifte, tvangsforretninger, sammenslåing av borettslagsandeler m.v.
0 kr