Rettsgebyr er betegnelsen på et standard mål for beregning av betaling for en rekke tjenester fra staten, spesielt domstolene.

Reglene om rettsgebyr er gitt i en egen lov av 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr (rettsgebyrloven). Størrelsen på rettsgebyret blir fastsatt av Stortinget hvert år.

Pr 1. januar 2014 er rettsgebyret på 860 kroner.

Som navnet antyder, var rettsgebyret opprinnelig en inntektskilde for å bidra til finansieringen av retten – dvs domstolene. I dag bruks gebyret også for beregning av en rekke andre tjenester, fra søknad om våpenkort til seksjonering av eiendom.

Praktiske eksempler på tjenester fra norske domstoler som prises med rettsgebyr er
Sak for forliksrådet: 1 rettsgebyr
Forliksrådet – eller «folkets domstol» som den også kalles, skal være et lavterskel-tilbud for å få løst konflikter. Derfor er også kostnadene lave. Det koster kun ett rettsgebyr å ta en sak inn for forliksrådet. Det er også begrensninger ift hvro mye man kan bli idømt -eller få tilkjent av sakskostnader. Maksimalt gis det erstatning for rettshjelp ved saker for forliksrådet med 4 R, dvs 3440 kr.

 

Saker for tingretten:

En sivil tvist for tingretten koster minimum 5 R = 4300 kr pr 1.1.2014.

Dersom saken varer mer enn 1 dag, øker kostnadene først med 3 rettsgebyr til og med 5 dager. For hovedforhadnlinger som varer ut over 5 dager, økes gebyret med 4 R pr dag.

Vi får med andre ord følgende «prisliste» for en rettssak:

1 dag (5R) 4 300 kr
2 dager (8R) 6 880 kr
3 dager (11R) 9 460 kr
4 dager (14R) 12 040 kr
5 dager (17R) 14 620 kr
6 dager (21R) 18 060 kr
7 dager (25R) 21 500 kr
8 dager (29R) 24 940 kr
9 dager (33R) 28 380 kr
10 dager (37R) 31 829 kr
Rettsgebyret skal betales av den som tar ut søksmålet. Dersom man vinner saken vil man som hovedregel bli tilkjent kostnadene til rettsgebyr som en del av tilkjente saksomkostninger.

For saker under ordningen med såkalt «småkravsprosess», betales 3,5 R, og dersom saken tidligere har vært behandlet av forliksrådet, betales 2,5 R (dvs 2150 kroner).

Mens småkravsprosess for tingretten altså er billigere enn en vanlig tingrettssak, er situasjonen en helt annen når det kommer til saker for lagmannsretten.

En ankesak for lagmannsretten begynner på 24R, dvs 20 640 kr pr 1.1.2014. Det er samme kostnad for småkravssaker som vanlige saker (saker etter almennprosess)