Rettssystemet

rettsmekling

Rettsmekling

Rettsmekling (eller rettsmegling) brukes ofte i sivile rettstvister som et alternativ til å gjennomføre en ordinær hovedforhandling.

Rettsgebyr

Rettsgebyr

Rettsgebyr er betegnelsen på et standard mål for beregning av betaling for en rekke tjenester fra domstolene.

er det lov med hemmelige lydopptak

Er det lov å ta hemmelig lydopptak av telefonsamtaler og møter?

Kan man gjøre lydopptak av møter og samtaler man har med for eksempel en arbeidsgiver, kontraktsmotpart eller eks-kjæreste?