I møte med trangere marginer og tøffere konkurranse om mulighetene, viser det seg at bedriftsledere som investerer i kunstig intelligens (AI) høster betydelige konkurransefordeler. De største bedriftene er allerede langt i forkant av denne trenden, med store investeringer i AI. Allerede i 2019 rapporterte hele 91,6% av lederne i Fortune 1000-selskapene at de økte investeringene sine i AI og Big Data. 1 Siden dette har investeringene i AI økt betraktelig. Nye studier fra McKinsey og Harvard understreker betydningen av AI i dagens konkurransepregede forretningsmiljø for både produktivitet og inntjeningsvekst.

Kraftmultiplikatoren AI er allerede satt i arbeid

Investeringene i AI er drevet av erkjennelsen av at AI er avgjørende for mange bedrifters fremtidige relevans. AI blir av mange internasjonale næringslivsledere sett på som en sterkt disruptiv kapasitet. Bedriftene investerer i AI for å ikke havne bakpå. Da toppledere i Fortune-1000 selskapene ble bedt om å identifisere hovedårsaken bak investeringene i Big Data og AI, fremhevet 91,7% behovet for å transformere virksomhetene for å forbli konkurransedyktige.2 Etter introduksjonen av ChatGPT hersker det ingen tvil om at AI kommer til å revolusjonere hvordan svært mange av oss utfører arbeidsoppgavene våre. 

AI-teknologien styrker sitt fotfeste hos bedriftene for hver dag som går, og nå indikerer en rapport fra McKinsey at bedrifter som ikke implementerer AI, risikerer å falle kraftig bakpå i konkurransen. Rapporten viser at selskaper med ledende digitale- og AI-kapasiteter oppnår mellom to og seks ganger høyere total aksjonæravkastning enn de som henger etter, over alle analyserte sektorer.3 Den økende avstanden mellom AI-ledere og etternølere skyldes at AI-teknologi gir en snøballeffekt for bedriftens produktivitet når verktøyene blir integrert i bedriftenes oppgaveløsning.

De disruptive kreftene er allerede virksomme, og nå setter mange norske næringslivsledere i verk tiltak for å holde følge. Når Computas spør norske næringslivsledere om deres investeringsplaner, rapporterer 73% at de planlegger å ta i bruk nye løsninger og tjenester, mens 62% sier de vil gi opplæring til ansatte.4 I tillegg planlegger 54% å utvikle nye løsninger og tjenester. Undersøkelsen viser imidlertid også at mange fortsatt er skeptiske til å integrere AI i deres virksomheter på grunn av manglende kompetanse og usikkerhet rundt gjeldende regelverk.5

Et eksperiment ved Harvard University utført på Boston Consulting Group viser produktivitetseffekten av å integrere AI i bedriftenes arbeidsprosesser.6 Konsulenter fra BCG brukte AI-verktøy i arbeidet sitt med et testsett på 18 realistiske rådgivningsoppgaver. Resultatene viste at konsulentene som brukte AI var betydelig mer produktive. De AI-støttede konsulentene fullførte i gjennomsnitt 12,2% flere oppgaver, og oppgavene ble utført 25,1% raskere. Kvaliteten på arbeidet var mer enn 40% høyere sammenliknet med en kontrollgruppe. Interessant nok opplevde alle konsulenter, uansett ferdighetsnivå, betydelige forbedringer med AI-assistanse. Eksperimentet viser at å dele og delegere oppgaver mellom seg selv og AI er en svært effektiv arbeidsform.

Oppsummert, viser både markedstrender og forskningsprosjekter at bedrifter som raskt tilpasser seg ved å integrere AI i sin virksomhet opplever produktivitetsøkninger og inntjeningsvekst. Virksomhetene som forholder seg passivt til utviklingen står i fare for å gå glipp av sin andel. 

Hvordan kan du komme i gang med AI i din virksomhet?

Når det kommer til integrering av AI i egen bedrift, anbefaler McKinsey blant annet følgende fokusområder:

  • Først og fremst er en klargjøring av strategien avgjørende. Etabler en ambisjon for hvordan virksomheten skal ta i bruk AI. 
  • Etabler en oversikt over hvilke oppgaver som kan understøttes av AI-verktøy og lag en prioriteringsliste for hvilke områdene hvor AI bør implementeres først. 
  • Gjør de ansatte kjent med AI-verktøyenes funksjoner og begrensninger.
  • Integrer AI-løsningen med hverandre.
  • Evaluer virkningen verktøyene har på din virksomhet fortløpende for å maksimere verdiskapningen. 

Ved å fokusere på disse områdene, kan bedrifter lykkes med å integrere AI og høste alle fordelene teknologien kan gi.7

LawAi – umiddelbare svar på din virksomhets arbeidsrettslige utfordringer 

Å implementere AI kan virke overveldende. Heldigvis finnes det brukervennlige verktøy som kan hjelpe deg på veien.

Juridisk ABC kombinerer avansert AI-teknologi og arbeidsrettslig ekspertise for å gi deg umiddelbare svar på dine arbeidsrettslige spørsmål og utfordringer. Plattformen kaller vi LawAi, og den er trent av juridiske eksperter. 

LawAi kan hjelpe deg med å flytte fokus fra management til business. LawAi gir deg beslutningsstøtte i møte med arbeidsrettslige utfordringer, basert på gjeldende norsk arbeidsrett. Siden LawAi svarer på dine spørsmål, kan du spare inn advokatutgifter og redusere ressursbruken på opplæring av ansatte. Tjenesten kan innarbeides i egne prosesser med små tilpasninger. LawAi opererer innenfor de rettslige rammene som gjelder for AI-verktøy i Norge. Juridisk ABC samarbeider blant annet tett med Datatilsynet for å utvikle rammene for teknologien på en trygg måte. 

Uansett om du er ute etter å forbedre daglige prosesser, ta bedre beslutninger eller ønsker å forbli konkurransedyktig, kan LawAi utgjøre en forskjell. 

Er du nysgjerrig på hva AI kan gjøre for din bedrift? Test ut Juridisk ABC sin tjeneste – bestille en demo nå på www. lawai.no

 

1 Bean, Randy. «Why Fear of Disruption Is Driving Investment in AI» (2019) (hentet 19.01.2024)
2 Ibid.
3 McKinsey Digital.
«Rewired and running ahead: Digital and AI leaders are leaving the rest behind» (2024) (hentet 19.01.2024)
4 Computas. «Oppsummering av undersøkelse om holdninger til digitalisering i privat og offentlig sektor i 2023» (2023) (hentet 19.01.2024)
5 Ibid.
6 Harvard Business School Technology & Operations Mgt. Unit Working Paper No. 24- 013: «Navigating the Jagged Technological Frontier: Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality» (2023) (Lastet ned 19.01.24)
7 McKinsey Digital. «Rewired and running ahead: Digital and AI leaders are leaving the rest behind» (2024) (hentet 19.01.2024)